Szkoła Podstawowa nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Brzezinach

Projekt

Dostaliśmy dotację dla projektu matematycznego!

W styczniu 2020 r. w naszej szkole  rozpoczął się projekt „Matematyka na szóstkę”, którego realizację  finansuje Fundacja mBanku. W grudniu 2019 r. do mFundacji wpłynęło ponad 80 wniosków z całej Polski o dotację na realizację nowatorskich działań matematycznych. Spośród wszystkich pomysłów zarząd mFundacji wybrał  17 najlepszych projektów edukacyjnych w skali ogólnopolskiej, wśród których jest właśnie projekt opracowany przez nasze nauczycielki matematyki – Panią Annę Grochal – Środę i Panią Wioletę Szubert – Siekierkę. Ma on formę kółka matematycznego realizowanego na podstawie programu, który powstał w oparciu o podstawy programowe wraz z rozszerzeniem „Matematyka wokół nas”. Uczestniczą w nim uczniowie wykazujący zainteresowania matematyczne oraz wyróżniający się kreatywnością i logicznym myśleniem. Celem projektu jest  w szczególności:

  • - rozwijanie umiejętności i zainteresowań matematycznych poprzez realizację treści wykraczających poza program nauczania realizowany na lekcjach,
  • - dostrzeganie związków między matematyką a otaczającym nas światem - umiejętność wykorzystania nauki w codziennym życiu,
  • - przeprowadzanie złożonego rozumowania matematycznego w celu osiągnięcia satysfakcji z podjętego wysiłku intelektualnego,
  • - sprawne i precyzyjne posługiwanie się symbolami matematycznymi,
  • - kształtowanie umiejętności abstrakcyjnego myślenia.

Projekt zakłada realizację 40 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów kl. IV i VIII.
W czerwcu uczestnicy kółka matematycznego oraz pozostali uczniowie szkoły przystąpią do „Szkolnego Konkursu Matematycznego”, w którym zostaną wyłonione 3 osoby z najlepszym wynikiem w dwóch kategoriach wiekowych. Tradycją naszej szkoły w jest organizacja „Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego”, w którym biorą udział przedstawiciele szkół miasta Koluszki oraz powiatu brzezińskiego. Projekt obejmie organizację tego konkursu, nagrody dla najlepszych uczestników  (po 3 osoby z grona IV i VIII klas)  sfinansuje Fundacja mBank. Gratulujemy i życzymy powodzenia!