Szkoła Podstawowa nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Brzezinach

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2 września 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach zainaugurowano rok szkolny 2019/2020.

Na terenie kompleksu boisk sportowych Orlik zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Burmistrz Brzezin pani Ilona Skipor, poseł na sejm RP pan Roman Sasin, ks. Sławomir Wojdal  wikariusz z parafii Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach. Uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego dokonał Dyrektor Zbigniew Zieliński. Po uczczeniu minutą ciszy ofiar II wojny,  delegacja uczniów i nauczycieli udała się  złożyć kwiaty na grobach żołnierzy poległych w czasie jej trwania oraz na grobie wieloletniego kierownika szkoły Władysława Janusza.

 W nowym roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 1 im. będzie działał jeden oddział przedszkolny oraz 20 oddziałów klas I – VIII, łącznie szkoła liczyć będzie 480 uczniów. Zadowolenie z przemian, jakim stale ulega Jedynka wyraziła Burmistrz Miasta, podkreślając, że lata spędzone w szkole to najpiękniejszy czas. Ósmoklasistom życzyła owocnych przygotowań do egzaminów i jak najlepszych wyników. Pozytywne i ciepłe słowa skierował do uczniów, ich rodziców i nauczycieli poseł Roman Sasin, wspominając swój osobisty związek z Jedynką, której jest absolwentem. Dyrektor Zieliński przedstawił członkom społeczności nowych członków Rady Pedagogicznej, czyli Klaudię Susik nauczycielkę świetlicy i Przemysława Maślanko nauczyciela wychowania fizycznego. W Jedynce pracować będzie 42 nauczycieli, w tym 8 w niepełnym wymiarze godzin. Emocje wzbudziło także przedstawienie wychowawców klas I i IV, a zostali nimi: klasa Ia – J. Maślanko, I b – B. Szewczyk, I c – A. Wojdal., klasa IV a -  J. Zielińska, kl. IV b – M. Poddemska.  Po okolicznościowych przemówieniach i znamiennych słowach dyrektora Zielińskiego „rok szkolny 2019/2020 uważam za rozpoczęty”, uczniowie wraz wychowawcami udali się do sal na pierwsze lekcje wychowawcze. W nowym roku szkolnym życzymy uczniom oraz nauczycielom wielu sukcesów i satysfakcji.