Szkoła Podstawowa nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Brzezinach

UCZNIOWIE JEDYNKI PO RAZ KOLEJNY W SEJMIE

9 września br. przedstawiciele klas VIII a i VIII b wraz z opiekunem uczestniczyli w wycieczce do Sejmu Rzeczypospolitej w Warszawie. Wyjazd zorganizowany został przez posła Pana Romana Sasina. W wycieczce brali również udział reprezentanci pozostałych brzezińskich placówek wraz ze swoimi opiekunami.

Celem wyjazd było zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania Sejmu, zadaniami wykonywanymi przez posłów i senatorów, a także przybliżenie historii polskiego parlamentaryzmu. Szczególne zainteresowanie wśród uczniów wzbudziła sala posiedzeń Sejmu. Wycieczkowicze poznali jej budowę, jak również przeznaczenie poszczególnych miejsc i elementów sali. Dowiedzieli się, w jaki sposób rozlokowane są poszczególne kluby parlamentarne, jak przebiega sposób głosowania, a także sam tryb ustawodawczy. Uczniowie naszej placówki chętnie zadawali pytania, jak również wykazali się wiedzą na temat odwiedzanego miejsca. Kto wie, być może wśród nich znajdowali się kolejni politycy?

Wyjazd zakończył się  wspólnym obiadem w restauracji sejmowe. Wrażenia z pobytu w Sejmie na pewno towarzyszyć będą naszym uczniom jeszcze przez długi czas.