Szkoła Podstawowa nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Brzezinach

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Nauczyciela w Jedynce!

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej przypadający oczywiście na 14 października był dla uczniów dniem wolnym od zajęć edukacyjnych. Dlatego obchody Dnia Nauczyciela, bo tak większość osób nazywa to święto odbyły się w piątek 11 października. Widowisko z udziałem uczniów i nauczycieli, wspólne świętowanie - tak radośnie przebiegał ten dzień w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach. Słowa podziękowania i życzenia przekazał pracownikom szkoły dyrektor Zbigniew Zieliński. Serdecznie powitał nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców uczniów. W swoim przemówieniu pan dyrektor zaznaczył, że wszyscy, którzy szkołę tworzą: nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi, rodzice oraz uczniowie mają wpływ na panujący w niej klimat i relacje. Podziękował za zaangażowanie i ogromny wkład pracy na rzecz szkoły oraz poświęcenie i serce, którym obdarzani są uczniowie: „Za to, że jesteście twórczy i kreatywni, pełni pomysłów i ciekawych inicjatyw. To dzięki Waszej pracy nasza szkoła jest wyjątkowa”. Uczniowie szkoły także wyrazili swoim nauczycielom wdzięczność za codzienną pracę, troskę i poświęcenie. Uczniowie z klas VI i VII oraz chór szkolny pod okiem opiekunek: p. Joanny Adamskiej – Siemiątkowskiej, p. Magdaleny Poddemskiej oraz p. Agnieszki Soból przygotowali dla pedagogów artystyczną ucztę, zabarwioną dużą dawką humoru. Poprzez słowa, taniec i piosenkę przekazali najserdeczniejsze życzenia. Występ dostarczył zebranym gościom wielu wrażeń muzycznych i wizualnych. Widowisko oprócz zadowolenia i uśmiechów było kolejnym dowodem doskonałej integracji środowiska szkolnego, skłoniło także do refleksji,  że warto czerpać pełnymi garściami wiedzę przekazywaną przez nauczycieli.