Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna 

Główne cele pracy biblioteki to:

  1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji, samokształcenia oraz korzystania z różnego rodzaju zborów na wszystkich etapach edukacji.
  2. Zapewnienie prawidłowego przebiegu informacji na temat istniejących w bibliotece pozycji książkowych.
  3. Wspieranie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
  4. Rozwijanie kreatywności uczniów.


  W bibliotece można:   
 - wybierać i wypożyczać książki,
 - czytać i oglądać,
 - szukać informacji,
 - korzystać z Internetu,
 - zadawać pytania,
 - spędzić w ciszy czas podczas przerw i po zakończonych lekcjach.

Księgozbiór naszej biblioteki liczy ponad 22 300 woluminów. Miejsce to oferuje czytelnikom bogaty zbiór książek, zbiorów specjalnych, jak i innych materiałów przydatnych uczniom, nauczycielom, rodzicom. Księgozbiór  gromadzony jest zgodnie z potrzebami użytkowników, umożliwia prowadzenie efektywnej działalności informacyjnej. Filarem zbiorów są lektury szkolne oraz literatura piękna dla dzieci i młodzieży. Pokaźne są także zbiory literatury popularno - naukowej i metodycznej służące kadrze pedagogicznej i rodzicom.  Na bieżąco gromadzone są też zbiory audiowizualne.

 Biblioteka jest miejscem wielu spotkań. Organizuje  wystawy, konkursy recytatorskie, lekcje biblioteczne, zajęcia otwarte. Od wielu lat  współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną w Brzezinach, Biblioteką Pedagogiczną oraz Muzeum Regionalnym, zwłaszcza w zakresie organizowania  konkursów czy spotkań autorskich.

 Biblioteka jest azylem dla uczniów, którzy chętnie  przychodzą do niej po zajęciach bądź podczas przerw międzylekcyjnych.  Stara się na bieżąco pozyskiwać nowości czytelnicze z różnych źródeł, zawsze uwzględniając potrzeby czytelników.