Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zdrowa Szkoła


Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej – pracownicy i uczniowie:
podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko,
zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.
Cechy Szkoły Promującej Zdrowie?
1. Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.
2. Etos zdrowia w szkole to znaczy troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły.
3. Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.
Cele Szkoły Promującej Zdrowie?
Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej. 
Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się, m.in.:
1. kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby w rodzinie i w społeczności lokalnej,
2. zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne 
i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
3. umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
4. zapewniać sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
5. włączać edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
6. wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
7. włączać do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.
PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE w Sp nr 1 w ramach profilaktyki zdrowia w roku szkolnym 2020/2021.
 

Wiemy, że edukacja zdrowotna jest prawem każdego człowieka. 
A zdrowie człowieka jest wartością, dzięki niemu możemy realizować swoje marzenia, plany, aspiracje, rozwijać się, zmieniać środowisko,
tworzyć dobra kulturalne i materialne. Zdrowie wpływa na pozytywne osiągnięcia dzieci i młodzieży. 
W Szkole Promującej Zdrowie wszyscy pracownicy, uczniowie 
i rodzice podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie 
i zdrowie, uczą się żyć zdrowiej i tworzyć wokół siebie zdrowe środowisko, zachęcają inne osoby do włączania się w realizację działań promujących zdrowy styl życia. 

Przez ostatnie trzy lata naszymi priorytetowymi tematami  były: 

-Promowanie zdrowego stylu życia poprzez wdrażanie nawyków zdrowego odżywiania, oraz ograniczanie substancji zagrażających naszemu życiu i zdrowiu. , 

-Promocja zdrowego stylu życia poprzez aktywność ruchową oraz tworzenie bezpiecznych warunków nauki i pracy. 
W tym roku szkolnym kolejnym naszym działaniem priorytetowym jest dbanie o higienę i kulturę osobistą