Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Logopeda

 

Praca logopedy polega na pomocy dzieciom, które z różnych powodów mają zaburzenia mowy utrudniające komunikowanie się z innymi ludźmi, a także przyczyniające się do trudności w nauce. Ze względu na różne rodzaje zaburzeń logopeda może specjalizować się w pracy z dziećmi jąkającymi się, niesłyszącymi, upośledzonymi, mającymi trudności w pisaniu i czytaniu.

 

Cele terapii logopedycznej:

 • usprawnienie motoryki narządów mowy,
 • korygowanie wad wymowy,
 • poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej,
 • rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego,
 • wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych.Do zadań logopedy należy wykonanie specjalistycznych badań, analiza wyników, rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka, rozpoznanie choroby i stanu zaburzeń oraz ustalenie programu terapii.

Terapia logopedyczna obejmuje:

 

 1. ĆWICZENIA ODDECHOWE – prawidłowe gospodarowanie oddechem, oddychanie torem brzusznym, różnicowanie fazy oddechowej, ekonomiczne zużywanie powietrza podczas mówienia.
 2. ĆWICZENIA NARZĄDÓW ARYTKULACYJNYCH – języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy – sprawne wykonywanie ćwiczeń języka, warg, podniebienia, żuchwy, świadome kierowanie ruchami narządów artykulacyjnych, opanowanie koordynacji ruchowej aparatu artykulacyjnego.
 3. ĆWICZENIA EMISYJNO – GŁOSOWE - operowanie natężeniem z wysokością głosu, mówienie z odpowiednią intonacją, właściwe modelowanie głosu, unikanie nadmiernego napinania mięśni i aparatu artykulacyjnego.
 4. ĆWICZENIA WŁAŚCIWE Z ZAKRESU KOREKCJI WAD WYMOWY – wywołanie głoski w izolacji, różnicowanie głosek o podobnym brzmieniu, rozpoznawanie głosek w nagłosie, śródgłosie, wygłosie wyrazów, prawidłowe układanie narządów artykulacyjnych, prawidłowe wybrzmiewanie głosek w izolacji, prawidłowe ułożenie narządów artykulacyjnych.
 5. UTRWALANIE GŁOSKI NA MATERIALE JĘZYKOWYM, W LOGOTOMACH, WYRAZACH, ZDANIACH – prawidłowe realizowanie głosek w logotomach, wyrazach w (w nagłosie, śródgłosie, wygłosie), układanie sylab, wyrazów z utrwaloną głoską.
 6. ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE WYWOŁANĄ GŁOSKĘ – prawidłowe realizowanie głoski w wierszykach, piosenkach, wyliczankach.
 7. AUTOMATYZACJA POPRAWNEJ WYMOWY – w mowie spontanicznej, opowiadanie ilustracji i historyjek obrazkowych.

 

ĆWICZENIA WSPOMAGAJĄCE TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ

 

ĆWICZENIA ORTOFONICZNE – naśladowanie dźwięków otaczającego świata (gwizd, śpiew ptaków, syczenie węża), naśladowanie głosem czynności fizjologicznych organizmu (chuchanie, dmuchanie).

ĆWICZENIA STYMULUJĄCE ROZWÓJ SŁUCHU FONEMATYCZNEGO – różnicowanie i identyfikowanie dźwięków mowy ludzkiej, dokonywanie analizy i syntezy wyrazowej, różnicowanie głosek.

ĆWICZENIA I ZABAWY Z MUZYKĄ – LOGORYTMIKA – wystukiwanie rytmu, rytmizowanie wypowiedzi.

ĆWICZENIA STYMULUJĄCE OGÓLNY ROZWÓJ DZIECKA – wzbogacanie słownika czynnego i biernego, zapamiętywanie zagadek i wierszyków, rozwijanie pamięci, myślenia, rozwijanie grafomotoryki, wyćwiczenie ręki dominującej.

KSZTAŁTOWANIE TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI SŁOWNEJ – opowiadanie własnymi słowami krótkich tekstów, układanie rymów.

MASAŻ LOGOPEDYCZNY

 

Współpraca Rodziców z logopedą jest podstawowym i zasadniczym elementem skutecznej terapii logopedycznej. Logopeda nadaje kierunek terapii, decyduje o jej przebiegu, ale to rodzice są odpowiedzialni za utrwalanie wypracowanych podczas terapii elementów. Nawet najlepiej prowadzona terapia, która nie będzie utrwalana w domu, nie przyniesie takich efektów jakie mogłaby przynieść.

 

Czas pracy logopedów:

 

Magdalena Koza ;  czwartek, godz.13.00-14.30

                                  piątek, godz.13.00 – 13.45

Beata Szewczyk;     wtorek, godz. 13.15 -14.00

                                  piątek, godz.12.15 – 14.00