KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Świetlica

Świetlica jest integralną częścią szkoły, to miejsce w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas po zakończeniu zajęć lekcyjnych, oczekując na rodziców.

Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Kadra pedagogiczna to wykwalifikowani wychowawcy, zapewniający swoim podopiecznym zdrowy wypoczynek, wsparcie, kształtowanie właściwych postaw oraz pomoc w nauce. Duży nacisk kładziony jest na pomoc uczniom w odrabianiu prac domowych.

Dzieciom przebywającym w świetlicy oferujemy uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć  świetlicowych, organizowane są między innymi:

  1. Zajęcia plastyczno-manualne.
  2. Kultura żywego słowa.
  3. Zajęcia dydaktyczne ( gry i zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania i pisania).
  4. Zajęcia muzyczne i rytmiczne.
  5. Zajęcia rekreacyjno-ruchowe.
  6. Zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych
  7. Zajęcia edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej.

Uczniowie mają również czas na indywidualne, swobodne zabawy, zgodnie z preferencjami i zainteresowaniami. Korzystają ze zgromadzonych w świetlicy gier i zabawek. Zainteresowani  biorą udział w konkursach świetlicowych. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych, które dekorują świetlicę i szkolne korytarze, pozwalając zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach plastyczno – manualnych. W zależności od warunków atmosferycznych, uczniowie korzystają z kompleksu boisk sportowych „Orlik”, sali gimnastycznej, placu zabaw, miasteczka ruchu drogowego, a także sali informatycznej oraz z tablic interaktywnych.

Świetlica jest systematycznie doposażana i wzbogacana w nowe pomoce dydaktyczne, gry, zabawki, sprzęt do zajęć sportowo - rekreacyjnych oraz materiały do zajęć plastycznych.


12.10.2020

„Mali i duzi architekci”

 Zajęcia prowadzone w ramach projektu "Z kulturą mi do twarzy", konstruowanie z  materiałów budowli na wzór słynnych
zabytków architektury: Wieża Eiffla, Koloseum, Chiński Mur

 


9.10.2020

Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego

 

W piątek 9 października obchodziliśmy Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego.
W ramach obchodu tego święta świetlica szkolna przygotowała zajęcia nawiązujące do tematyki.
Dzięki podjętym działaniom, zrealizowaliśmy również jedno z zadań projektu "Z kulturą mi do twarzy".
Dotyczyło ono zaprojektowania znaczka pocztowego przedstawiającego nasze miasto.

9 października – to Światowy Dzień Poczty, Znaczka Pocztowego oraz Międzynarodowy Dzień Pisania Listów.
Jest to kolejne z nietypowych świąt, które znajduje się w kalendarzu. 9 października to dzień otwierający cały korespondencyjny tydzień. Nie jest to przypadkowa data, ponieważ dokładnie tego dnia w 1874 r. w Bernie, powołano jedną z najstarszych na świecie organizacji międzynarodowych – Światowy Związek Pocztowy. W Polsce Dzień Znaczka obchodzony jest od 1956 r.
Nasze zajęcia rozpoczeliśmy od odczytania wiersza Haliny Szayer pt. "List". Kolejnym krokiem było podjęcie dyskusji na temat zawodu listonosza, jego zadań oraz obowiązków. Ważnym aspektem omawianym podczas zajęć był również sposób adresowania listów, poprawność oraz merytoryka pisania tej formy wypowiedzi. Po omówieniu części teoretycznej, rozpoczeliśmy zabawy ruchowe związane z dostarczaniem listów do adresata. Dzieci chętnie wzięły udział w tej formie zabawy udając samochód, pociąg czy samolot. Ostatnim punktem było tworzenie znaczka pocztowego przedstawiającego krajobrazy oraz elementy symbolizujące miasto Brzeziny.

Święto takie jak to, zachęca do refleksji nad tym odchodzącym w przeszłość sposobem komunikowania.
Dziś łatwiej jest wysłać sms-a lub e-maila niż kopertę z kolorowym znaczkiem i ręcznie zapisaną kartką w środku.
Na szczęście dzieci przyznały, że raz w roku piszą list – do Świętego Mikołaja.


2.10.2020

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny
"Z kulturą mi do twarzy"

 

W tym roku szkolnym uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej będą brać udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "Z kulturą mi do twarzy".

Głównym celem projektu jest: promowanie kultury wśród dzieci i młodzieży.

Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Cele szczegółowe:

- promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno

- rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką

- współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym

- wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm

- kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych

- kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku

- zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie

- współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

Projekt jest zgodny z Podstawą Programową i piątym kierunkiem polityki oświatowej na rok szkolny 2020 /2021 - wychowanie do wartości.

Zachęcamy do obserwowania działań jakie podejmujemy w ramach realizacji projektu!


29.09.2020

Konkurs plastyczny „Najpiękniejsze wspomnienia z wakacji”

 

W lipcu 2020 roku został ogłoszony konkurs plastyczny pt. „Najpiękniejsze wspomnienia z wakacji”, kierowany do uczniów klas I-IV.
Zadaniem dzieci było stworzenie pracy konkursowej w formacie A4 techniką dowolną, odnoszącej się do tematu wakacji.
Największą aktywnością w konkursie wykazała się klasa II c.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy umiejętności oraz pomysłowości.
Wytypowanie zwycięzców nie było łatwym zadaniem, ponieważ prace były wyjątkowe. Jury musiało wyłonić jednak trzy najlepsze.
I miejsce – Amelia Orłowska
II miejsce- Paulina Dziedzic
III miejsce- Iga Jedynak
Gratulujemy zwycięzcom!