Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

„ …Organizacja samorządności w szkole polega na tym, by oddać w ręce młodzieży ich sprawy tak, by realizując własne cele, stawali się partnerami nauczycieli w realizacji celów, które stawia im szkoła…”

 

 Cele Samorządu Uczniowskiego:

 1. Reprezentowanie ogółu uczniów.
 2. Organizowanie uczniów na rzecz wspólnej działalności na terenie klasy i szkoły.
 3. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 4. Kształtowanie cech osobowości uczniów do samodzielności, obowiązkowości i odpowiedzialności.
 5. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 6. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 7. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, projektowania i organizowania uroczystości szkolnych, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów
 8. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 9. Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.
 10. Rozwój zainteresowań.
 11. Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności.
 12. Przygotowanie uczniów do udziału w demokratycznych wyborach.

 

Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

 • współorganizowanie życia kulturalnego szkoły,
 • redagowanie szkolnej gazetki,
 • organizowanie dyskotek szkolnych,
 • organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia,
 • zachęcenie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy i reprezentowanie dobrego imienia szkoły,
 • prowadzenie działalności informacyjnej z wykorzystaniem komputera oraz tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego,
 • dbanie o dobre imię i honor szkoły,
 • informowanie całej społeczności szkolnej o problemach i wydarzeniach szkolnych (apele, lekcje wychowawcze, spotkania).

 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca: Justyna Ferdzyn

Zastępcy przewodniczącej: Natalia Stańczyk i Wiktor Zieliński

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Monika Szewczyk i Piotr Guzek