Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach

ogłasza postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca

do klasy I na rok szkolny 2024/2025.

Ilość wolnych miejsc - 8.

Rodzice zainteresowani zapisem dziecka mogą składać
wniosek o przyjęcie dziecka siedmioletniego
do klasy pierwszej w terminie
od dnia 25.03.2024 r. do dnia 11.04.2024 r


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach

ogłasza postępowanie na wolne miejsca

w oddziale przedszkolnym na rok szkolny 2024/2025.

Ilość wolnych miejsc - 24.

Rodzice zainteresowani zapisem dziecka mogą składać
wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
w terminie od dnia 20.02.2024 r. do dnia 08.03.2024 r.


 
REKRUTACJA ROK SZKOLNY 2024/2025

Zarządzenie nr 9/2024 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny w roku szkolnym 2024/2025.

 

Zarządzenie nr 10/2024Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny w roku szkolnym 2024/2025.

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Regulamin Rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach w roku szkolnym 2024/2025

Załącznik nr 1  Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach w roku szkolnym 2024/2025

Załącznik nr 2 Deklaracja o kontynuowanie nauki w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2024/2025

Załącznik nr 3 Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025

 

OŚWIADCZENIA:

Kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe:

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie o niepełnosprawności kandydata

Oświadczenie o niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata

Oświadczenie o niepełnosprawności obojga rodziców kandydata

Oświadczenie o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie

Oświadczenie o objęciu kandydata pieczą zastępczą

Oświadczenie woli

Kryteria ustalone przez organ prowadzący:

Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata do oddziału przedszkolnego w obwodzie szkoły

Oświadczenie o spełnianiu obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach przez rodzeństwo kandydata do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie o miejscu pracy jednego z rodziców kandydata do oddziału przedszkolnego w obwodzie szkoły

Oświadczenie o zamieszkaniu krewnych w pobliżu szkoły

 

 

 

KLASA I

Regulamin Rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach na rok szkolny 2024/2025

Załącznik nr 1  Zgłoszenie przyjęcia dziecka siedmioletniego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach w roku szkolnym 2024/2025

Załącznik nr 2 Zgłoszenie przyjęcia dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach na rok szkolny 2024/2025

Załącznik nr 3 Wniosek o przyjęcie dziecka siedmioletniego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach na rok szkolny 2024/2025

Załącznik nr 4  Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach na rok szkolny 2024/2025

Załącznik nr 5 Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach w roku szkolnym 2024/2025

 

OŚWIADCZENIA:

Oświadczenie o miejscu pracy jednego z rodziców kandydata do klasy pierwszej w obwodzie szkoły

Oświadczenie o spełnianiu obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach przez rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do publicznego przedszkola w mieście Brzeziny

Oświadczenie o zamieszkaniu krewnych kandydata w pobliżu szkoły

Oświadczenie o  realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach przez kandydata