KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

 

REKRUTACJA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zarządzenie nr 14/2021 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny w roku szkolnym 2021/2022.

 

Zarządzenie nr 15/2021 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny w roku szkolnym 2021/2022.

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Regulamin Rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach w roku szkolnym 2021/2022

Załącznik nr 1  Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach w roku szkolnym 2021/2022

Załącznik nr 2 Deklaracja o kontynuowanie nauki w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2021/2022

Załącznik nr 3 Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022

 

OŚWIADCZENIA:

Kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe:

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie o niepełnosprawności kandydata

Oświadczenie o niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata

Oświadczenie o niepełnosprawności obojga rodziców kandydata

Oświadczenie o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie

Oświadczenie o objęciu kandydata pieczą zastępczą

 

Kryteria ustalone przez organ prowadzący:

Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata do oddziału przedszkolnego w obwodzie szkoły

Oświadczenie o spełnianiu obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach przez rodzeństwo kandydata do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie o miejscu pracy jednego z rodziców kandydata do oddziału przedszkolnego w obwodzie szkoły

Oświadczenie o zamieszkaniu krewnych w pobliżu szkoły

 

KLASA I

Regulamin Rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach na rok szkolny 2021/2022

 

Załącznik nr 1  Zgłoszenie przyjęcia dziecka siedmioletniego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach w roku szkolnym 2021/2022

Załącznik nr 2 Zgłoszenie przyjęcia dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach na rok szkolny 2021/2022

Załącznik nr 3 Wniosek o przyjęcie dziecka siedmioletniego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach na rok szkolny 2021/2022

Załącznik nr 4  Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach na rok szkolny 2021/2022

Załącznik nr 5 Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach w roku szkolnym 2021/2022

 

 OŚWIADCZENIA:

Oświadczenie o miejscu pracy jednego z rodziców kandydata do klasy pierwszej w obwodzie szkoły

Oświadczenie o spełnianiu obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach przez rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do publicznego przedszkola w mieście Brzeziny

Oświadczenie o zamieszkaniu krewnych kandydata w pobliżu szkoły

Oświadczenie o  realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach przez kandydata