Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach 

ogłasza postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca do klasy I na rok szkolny 2022/2023.

Ilość wolnych miejsc - 12.

Rodzice zainteresowani zapisem dziecka mogą składać wniosek o przyjęcie dziecka siedmioletniego
do klasy pierwszej do dnia 13.04.2022 r.

 

Szanowni Państwo

informuję, że do dnia 29 marca 2022 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły
OŚWIADCZENIE POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA KANDYDATA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BRZEZINACH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023.

Oświadczenie można pobrać ze strony internetowej szkoły zakładka rekrutacja.

 
REKRUTACJA ROK SZKOLNY 2022/2023

Zarządzenie nr 7/2022 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny w roku szkolnym 2022/2023.

 

Zarządzenie nr 8/2022 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny w roku szkolnym 2022/2023.

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Regulamin Rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach w roku szkolnym 2022/2023

Załącznik nr 1  Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach w roku szkolnym 2022/2023

Załącznik nr 2 Deklaracja o kontynuowanie nauki w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2022/2023

Załącznik nr 3 Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023

 

OŚWIADCZENIA:

Kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe:

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie o niepełnosprawności kandydata

Oświadczenie o niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata

Oświadczenie o niepełnosprawności obojga rodziców kandydata

Oświadczenie o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie

Oświadczenie o objęciu kandydata pieczą zastępczą

OŚWIADCZENIE POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA kandydata do oddziału przedszkolnego

 

Kryteria ustalone przez organ prowadzący:

Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata do oddziału przedszkolnego w obwodzie szkoły

Oświadczenie o spełnianiu obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach przez rodzeństwo kandydata do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie o miejscu pracy jednego z rodziców kandydata do oddziału przedszkolnego w obwodzie szkoły

Oświadczenie o zamieszkaniu krewnych w pobliżu szkoły

 

KLASA I

Regulamin Rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach na rok szkolny 2022/2023

 

Załącznik nr 1  Zgłoszenie przyjęcia dziecka siedmioletniego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach w roku szkolnym 2022/2023

Załącznik nr 2 Zgłoszenie przyjęcia dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach na rok szkolny 2022/2023

Załącznik nr 3 Wniosek o przyjęcie dziecka siedmioletniego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach na rok szkolny 2022/2023

Załącznik nr 4  Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach na rok szkolny 2022/2023

Załącznik nr 5 Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach w roku szkolnym 2022/2023

 

 OŚWIADCZENIA:

Oświadczenie o miejscu pracy jednego z rodziców kandydata do klasy pierwszej w obwodzie szkoły

Oświadczenie o spełnianiu obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach przez rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do publicznego przedszkola w mieście Brzeziny

Oświadczenie o zamieszkaniu krewnych kandydata w pobliżu szkoły

Oświadczenie o  realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach przez kandydata

OŚWIADCZENIE POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA kandydata do klasy I