Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wolontariat

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BRZEZINACH

 

I. Postanowienia ogólne
1. Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność wykraczająca poza relacje rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
2. Wolontariusz Szkolnego Koła Wolontariatu działa na zasadach wolontariatu.
3. Szkolne Koło Wolontariatu powstało z inicjatywy uczniów i jest formą pomocy osobom i instytucjom potrzebującym.
4. Szkolne Koło Wolontariatu jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie osoby wyrażające chęć pomocy innym.
5. Koło działa na terenie Szkoły pod nadzorem Dyrekcji.
6. Opiekę nad Kołem sprawują koordynatorzy, którzy nadzorują ich pracę.

II.Podstawy prawne funkcjonowania wolontariatu

Ustawa z 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 2 ust. 12, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 85 ust. 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21.)

Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.)

III. Członkowie
1. Wolontariuszem Szkolnego Koła Wolontariatu może być każda osoba wyrażająca chęć wolontarystycznej pomocy osobom i instytucjom potrzebującym, głównie na terenie szkoły i miasta Brzeziny.
2. Wolontariusz ma prawo do:
⁻ wpływania na działania Koła poprzez zgłaszanie własnych inicjatyw oraz pomysłów,
⁻ wypowiedzenia członkostwa w Kole w dowolnym czasie,
⁻ promocji idei wolontariatu w szkole i swoim otoczeniu.
3. Wolontariusz ma obowiązek:
⁻ uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez koordynatorów,
⁻ aktywnego angażowania się w działania związane z wolontariatem,
⁻ wywiązywania się z podjętych obowiązków najlepiej, jak potrafi.

IV. Zadania koordynatorów
1. Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów - wolontariuszy.
2. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wolontarystycznego wsparcia.
3. Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.
4. Reprezentowanie wolontariuszy
5. Przyjmowanie i odwoływanie członków Koła.
6. Kontakt z Dyrekcją Szkoły.
7. Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań.

V. Cele i sposoby działania
1. Celem Koła jest rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy wrażliwości na potrzeby innych, zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności.
2. Celem Koła jest także włączanie uczniów w działalność wolontarystyczną na rzecz potrzebujących.
3. Koło wspiera inicjatywy uczniów na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
4. Koło prowadzi szkolenia i warsztaty dla członków, dba o ich nieustanny rozwój.
5. Koło przynajmniej raz do roku organizuje spotkanie podsumowująco- nagradzające.
6. Do form działania Koła można zaliczyć:
⁻ zbiórki darów rzeczowych;
⁻ zbiórki pieniędzy do puszek;
⁻ udział w akcjach charytatywnych;
⁻udział w wydarzeniach kulturalnych – koncerty, spektakle, przedstawienia;
⁻ pomoc chorym, wspólne spędzanie czasu;
⁻ organizacja wydarzeń kulturalnych – przedstawień, koncertów;
⁻ promocję wolontariatu w lokalnym środowisku.

VI. Nagradzanie wolontariuszy

1.Pochwała Dyrektora Szkoły.

2.Pochwała koordynatora z wpisem do dziennika (punkty z zachowania);

- prace wynikające ze współpracy z organizacjami pozarządowymi,

stowarzyszeniami, fundacjami (0 - 10pkt)

- zbieranie darów rzeczowych (0 - 5pkt)

- opieka nad miejscami pamięci narodowej (0 - 10pkt)

- propagowanie czytelnictwa (minimum 5 działań w roku (0 - 10pkt)

- pomoc koleżeńska (minimum 5 działań w roku) (0 - 10pkt)

- opieka nad zwierzętami (minimum 5 działań w roku) (0 - 10pkt)

- działalność artystyczna (0 - 10pkt)

- pomoc osobom potrzebującym, niepełnosprawnym, samotnym, starszym (0 - 10pkt)

- akcje jednorazowe (0 - 20pkt)

- inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego (0 - 10pkt)
3.Powierzenie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.
4. List gratulacyjny do Rodziców.

5. Nagrody wynikające z indywidualnej inicjatywy np. Burmistrza Miasta
6.Zaświadczenie o pracy wolontarystycznej - dla przyszłych absolwentów.

VII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu.
2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Koła.
3. Rozwiązania Koła może dokonać tylko Dyrekcja Szkoły.
4. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
5. Samorząd Szkolny aktywnie wspiera działania Koła.

 

Jedynkowe Koło Wolontariatu 
W ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu uczniowie przygotowali dla każdej klasy pogadankę na temat "Co to jest wolontariat?", wykonano plakaty dotyczące tego tematu oraz przygotowano deklaracje dla uczniów chętnych do udziału w kole. Wolontariusze przedstawili także planowane akcje ; wspieranie naszego podopiecznego z Togo, przyłączenie się do programu "Dać im nadzieję", "Dziewczynka z zapałkami", zorganizowanie zbiórki karmy dla zwierząt w schronisku, współpraca z brzezińskim DPS. Jedynkowe Koło Wolontariatu jest otwarte na propozycje współpracy z różnymi instytucjami, jak również inicjatywy własne uczniów i rodziców. Widzisz, że ktoś potrzebuje pomocy? Napisz do nas!
Pamiętajmy, pomaganie jest fajne!

Na pomoc Mai
Szkolne Koło Wolontariatu organizuje zbiórkę korków, z której zyski zostaną przekazane na lek dla małej Mai Kwiatkowskiej. Maja Choruje na SMA - rdzeniowy zanik mięśni, jej choroba szybko postępuje, wiotczeją wszystkie mięśnie, w tym krtani i zanika odruch przełykania. Bardzo kosztowny lek do terapii genowej wart ponad 9 mln zł. jest w stanie zatrzymać jej chorobę. Rodziców Mai nie stać na jego zakup dlatego włączamy się do zbiórki. Nakrętki można wrzucać do kosza w kształcie serduszka stojącego przed szkołą lub przynosić do wychowawców. Zachęcamy do wzięcia udziału w naszej zbiórce na rzecz 6 -miesięcznej Mai.

ŚWIĄTECZNA AKCJA W DPS 

Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas. Szczególnie w tym, jakże innym niż dotąd roku, wszyscy oczekiwaliśmy spełnienia najskrytszych marzeń. Nie mogliśmy zapomnieć również o najstarszych mieszkańcach naszego miasta – podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach.

 

Święty Mikołaj z „Jedynki”, w towarzystwie Elfa i małego Aniołka, przybył do Seniorów „saniami” wypełnionymi podarunkami. Wierzymy, że udało nam się spełnić choć część marzeń mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.

 

A w nadchodzącym Nowym Roku 2021 r. życzymy:

Marzeń o które warto walczyć,
radości, którymi warto się dzielić,
przyjaciół z którymi warto być
i nadziei bez której nie da się żyć.

 

Uczniowie i Grono Pedagogiczne SP1 w Brzezinach

Pomagamy zwierzętom przetrwać  zimę

 

Dokarmianie ptaków zimą pomaga naszym skrzydlatym przyjaciołom przetrwać mroźną i śnieżną zimę.  Opinie na temat konieczności dokarmiania ptaków są podzielone. Z jednej strony ptaki powinny potrafić samodzielnie znaleźć pokarm, z drugiej jednak strony podczas srogiej zimy wiele ptaków choruje, przemarza i ginie z głodu. Warto zatem pomagać ptakom, dostarczając odżywczego i pełnego energii pokarmu. Uczniowie klas młodszych  przygotowali; rozmaite ziarna zbóż , nasiona dyni, słonecznika,  kukurydzy, naturalne płatki owsiane,gotowane kasze i ryż,  słoninkę oraz dostępne w sklepach gotowe mieszanki ziarna dla ptaków zimujących, kolby oraz kule tłuszczowe. Tak przygotowane dzieci wyruszyły do pobliskiego parku zostawiając pożywienie dla zwierząt. W swoich domach uczniowie umieścili również karmniki i poidełka. Teraz wiemy, że nasi skrzydlaci przyjaciele przetrwają zimę :) :) :)

 

 

UCZNIOWIE JEDYNKI WSPIERAJĄ WOŚP

Uczniowie klasy 3a pod opieką wychowawcy bardzo aktywnie włączyli się w zbiórkę pieniędzy w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak zwykle w takich sytuacjach można liczyć zarówno na uczniów, jak i ich rodziców. Wylicytowany kalendarz ze zdjęciami Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach ozdobi salę lekcyjną i będzie służył przez cały 2021 rok. Jesteśmy dumni z naszych małych uczniów o WIELKICH sercach!

Przyłącz się do nas! Dbaj o pszczoły!
20 maja w Szkole Podstawowej nr 1 hucznie obchodzono „Dzień Pszczoły”. Uczniowie odbyli specjalne prelekcje, oglądali filmy edukacyjne, wykonali prace plastyczne „Pszczółki” oraz specjalne domki dla owadów, na drugie śniadanie przygotowały zdrowe kanapki z miodem. Wszystko po to by podkreślić rolę pszczół w naszym ekosystemie. Bez nich i innych zapylaczy nie będzie owoców, warzyw i kwiatów. Grozi to katastrofą ekologiczną i załamaniem się produkcji żywności. Niestety zmiany klimatu oraz nieodpowiednia, nastawiona na duże i szybkie zyski gospodarka rolna, sprawiają, że zapylaczom na całym świecie grozi zagłada. Sytuacja jest dramatyczna, a pszczoły pilnie potrzebują naszej pomocy. Co możesz zrobić?
-Daj owadom dostęp do pokarmu, wysiewając i sadząc rośliny miododajne. Wystarczy jedna doniczka pełna kwiatów.
- Zacznij myśleć o ochronie środowiska na co dzień.
Akcja dla Rycerza Mikołaja 
Na koniec roku szkolnego przyłączamy się do akcji charytatywnej „Akcja dla Rycerza Mikołaja”.
Mikołaj choruje na SMA – rdzeniowy zanik mięśni.
„SMA to okrutna choroba, wyniszczająca stopniowo organizm, odbierająca po kolei jego funkcje, wyłączająca zdolność poruszania, mówienia, przełykania, aż wreszcie bicia serca… Ale nie zabijająca myślenia i wrażliwości. W schorowanym ciele, niczym w sztywnej zbroi, tkwi mądry, bezbronny człowiek.” – piszą rodzice.
Chorobę można jednak zatrzymać. Mikołaj musi zostać poddany terapii genowej, której koszt to ponad 9 mln zł. Do tej pory udało się nazbierać prawie 80% potrzebnej kwoty, a czas nagli – terapię można przeprowadzić, gdy dziecko waży nie więcej niż 13,5 kg, a Mikuś waży już 12 kg.
W związku z potrzebną ogromną kwotą, organizujemy w naszej szkole akcję charytatywną pomagającą Rycerzowi Mikołajowi.
Na pomoc dla Mikołaja przeznaczymy pieniądze uzyskane ze sprzedaży starych podręczników i zeszytów ćwiczeń, które nie będą już potrzebne w kolejnym roku szkolnym.
Proponujemy Wam również zakup książeczek, ze sprzedaży których dochód w całości przeznaczony jest dla chorego Mikołajka. Wzruszająca, pełna empatii bajka o małym rycerzu, który musi pokonać SMokA. Koszt książeczki to 39zł. Pieniążki za książeczki można wpłacać do Natalki i Marysi z klasy 8c do 15.06.2021r. (wtorek).
Wpłat można dokonywać również indywidualnie bezpośrednio na konto fundacji: https://www.siepomaga.pl/mikolaj-sma
 
 
 
 
 
 
Dziecięca Akademia Muzealna

W październiku br. , po okresie pandemii, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach rozpoczęli kolejny rok współpracy z Muzeum Regionalnym w formie cyklicznych zajęć Dziecięcej Akademii Muzealnej. W tym roku systematycznie w zajęciach biorą udział uczniowie klas piątych, którzy rozwijają wiedzę z his...