Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O nas

"JEDYNKA" DZISIAJ...

 Brzezińska „Jedynka” jest placówką, której nadano zaszczytny tytuł Szkoły Promującej Zdrowie. Dzięki doskonałemu usytuowaniu, świetnym warunkom lokalowym i bogatej bazie dydaktycznej, stwarza warunki dla rozwoju dzieci samodzielnych, aktywnych, otwartych i komunikatywnych. Praca placówki opiera się na ciekawych programach, nowoczesnych metodach nauczania i oceniania oraz profesjonalnej kadrze pedagogów. Atutem szkoły jest bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania uczniów. Oprócz kół zainteresowań z poszczególnych przedmiotów nauczania w „Jedynce” funkcjonuje Klub Europejski, zajęcia szachowe, dziennikarskie i teatralne. Powodzeniem cieszą się spotkania szkolnego koła LOP i klubu ”Wiewiórka” oraz  treningi w ramach SKS.

Uczniowie mają możliwość korzystania z biblioteki i centrum multimedialnego, nowoczesnej sali informatycznej, pracowni multimedialnej i audiowizualnej. Zasad przedsiębiorczości i gospodarności uczy działający prężnie Samorząd Szkolny, który pozwala wychowankom placówki planować i oceniać własną pracę i kreatywność. Jego funkcjonowanie uatrakcyjnia życie kulturalno – rozrywkowe szkoły. Już od najmłodszych lat dzieci uczą się informatyki i języka angielskiego, biorą  udział w zajęciach na pływalni, a dzięki wydłużonemu czasowi opieki świetlicowej, wychowankowie mają możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły po skończeniu obowiązkowych zajęć dydaktycznych. „Jedynka” kształci w duchu uniwersalnych wartości, przygotowuje młodego człowieka do samodzielnego odbioru współczesnej rzeczywistości. Uczy, wychowuje i ułatwia zdobywanie doświadczeń, pozwalających osiągnąć zamierzone cele. Wychowankowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach mają zapewniony kontakt z pedagogiem, pomoc logopedyczną oraz opiekę lekarską, stomatologiczną i pielęgniarską.

Nauczanie i wychowanie organizowane jest z duchem czasu, ukazuje świat poprzez nowoczesne metody pracy z uczniem, innowacje pedagogiczne, projekty edukacyjne i wyjazdy dydaktyczne. W „Jedynce” standardem jest serdeczna, życzliwa , przyjacielska atmosfera. Uczniowie traktowani są sprawiedliwie, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i predyspozycji. Szkoła dba o zdrowie fizyczne i intelektualne wychowanków, uczy zdrowej rywalizacji, pielęgnuje tradycje i zwyczaje środowiska lokalnego, współpracuje z organizacjami i instytucjami niosącymi pomoc. Celem szkoły jest wspieranie rodziców w procesie wychowania dzieci, propagowanie partnerstwa oraz zdobywanie pracą i osiągnięciami uznania i szacunku społeczności lokalnej. Atutem placówki jest zagospodarowanie terenu wokół szkoły, obejmującego nasadzenie roślin i stworzenie kompleksu zieleni, służącego promowaniu postaw proekologicznych oraz pełniącego funkcję wypoczynkową, dydaktyczną i ozdobną. „Jedynka” jest szkołą tworzącą zintegrowane środowisko, miejscem gdzie uczniowie dorastają w poczuciu bezpieczeństwa, poszanowania godności i akceptacji. To społeczność twórcza i przede wszystkim przyjazna, hołdująca tradycji i nowoczesności jednocześnie.