Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O nas

"JEDYNKA" DZISIAJ...

 Brzezińska „Jedynka” jest placówką, której nadano zaszczytny tytuł Szkoły Promującej Zdrowie. Dzięki doskonałemu usytuowaniu, świetnym warunkom lokalowym i bogatej bazie dydaktycznej, stwarza warunki dla rozwoju dzieci samodzielnych, aktywnych, otwartych i komunikatywnych. Praca placówki opiera się na ciekawych programach, nowoczesnych metodach nauczania i oceniania oraz profesjonalnej kadrze pedagogów. Atutem szkoły jest bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania uczniów. Oprócz kół zainteresowań z poszczególnych przedmiotów nauczania w „Jedynce” funkcjonuje, także Wolontariat. Powodzeniem cieszą się spotkania szkolnego koła chemicznego "Być jak Ignacy" oraz treningi w ramach SKS.

Uczniowie mają możliwość korzystania z biblioteki i centrum multimedialnego, nowoczesnej sali informatycznej, pracowni multimedialnej i audiowizualnej. Zasad przedsiębiorczości i gospodarności uczy działający prężnie Samorząd Szkolny, który pozwala wychowankom placówki planować i oceniać własną pracę i kreatywność. Jego funkcjonowanie uatrakcyjnia życie kulturalno – rozrywkowe szkoły. Już od najmłodszych lat dzieci uczą się informatyki i języka angielskiego, biorą  udział w zajęciach na pływalni, a dzięki wydłużonemu czasowi opieki świetlicowej, wychowankowie mają możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły po skończeniu obowiązkowych zajęć dydaktycznych. „Jedynka” kształci w duchu uniwersalnych wartości, przygotowuje młodego człowieka do samodzielnego odbioru współczesnej rzeczywistości. Uczy, wychowuje i ułatwia zdobywanie doświadczeń, pozwalających osiągnąć zamierzone cele. Wychowankowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach mają zapewniony kontakt z pedagogiem, pomoc logopedyczną oraz opiekę lekarską, stomatologiczną i pielęgniarską.

Nauczanie i wychowanie organizowane jest z duchem czasu, ukazuje świat poprzez nowoczesne metody pracy z uczniem, innowacje pedagogiczne, projekty edukacyjne i wyjazdy dydaktyczne. W „Jedynce” standardem jest serdeczna, życzliwa , przyjacielska atmosfera. Uczniowie traktowani są sprawiedliwie, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i predyspozycji. Szkoła dba o zdrowie fizyczne i intelektualne wychowanków, uczy zdrowej rywalizacji, pielęgnuje tradycje i zwyczaje środowiska lokalnego, współpracuje z organizacjami i instytucjami niosącymi pomoc. Celem szkoły jest wspieranie rodziców w procesie wychowania dzieci, propagowanie partnerstwa oraz zdobywanie pracą i osiągnięciami uznania i szacunku społeczności lokalnej. Atutem placówki jest zagospodarowanie terenu wokół szkoły, obejmującego nasadzenie roślin i stworzenie kompleksu zieleni, służącego promowaniu postaw proekologicznych oraz pełniącego funkcję wypoczynkową, dydaktyczną i ozdobną. „Jedynka” jest szkołą tworzącą zintegrowane środowisko, miejscem gdzie uczniowie dorastają w poczuciu bezpieczeństwa, poszanowania godności i akceptacji. To społeczność twórcza i przede wszystkim przyjazna, hołdująca tradycji i nowoczesności jednocześnie.