Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Mamy laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych! Brawo Adam i Marcel!

W bieżącym roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach brali udział w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Łódzkie Kuratorium Oświaty. Uczestniczyli w nich głównie uczniowie klas siódmych i ósmych mierząc się z językiem polskim, matematyką, historią, językiem angielskim, chemią i fizyką. Zadaniem konkursów jest rozwijanie zainteresowań, pogłębianie wiedzy, stosowanie w praktyce zdobytej wiedzy oraz rozwijanie twórczego myślenia. Zmagania składały się z trzech etapów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego. W tym roku dwaj ósmoklasiści zostali laureatami tego prestiżowego, wyjątkowo wymagającego konkursu, pokonując na wszystkich trzech etapach wielu konkurentów, są to: Adam Dejda z historii i  Marcel Zieliński z języka angielskiego.  Aby zasłużyć na zaszczytny tytuł laureata uczestnicy musieli zdobyć minimum 90% punktów możliwych do uzyskania. W zakresie  historii test obejmował pytania otwarte i zamknięte, typu prawda – fałsz, pytania do mapy, tekstu źródłowego i ilustracji. Treści związane były z różnymi epokami historycznymi, zaczynając od prehistorii po starożytność, średniowiecze, nowożytność i czasy współczesne. Konkursowe zadania z języka angielskiego wymagały rozległej wiedzy na temat krajów, społeczeństw i kultur państw anglojęzycznych, a także wiedzy i umiejętnościami z zakresu gramatyki, rozumienia i przetwarzania wypowiedzi pisemnych  oraz reagowania w typowych sytuacjach komunikacyjnych. Uczestnicy musieli posługiwać się znacznie wykraczającym poza podstawę programową zakresem materiału. Przywilejami laureata jest najwyższa roczna ocena z danego przedmiotu oraz przyjęcie w pierwszej kolejności do wybranej publicznej szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku języka angielskiego także zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z tego języka, z równoznacznym uzyskaniem najwyższego wyniku. Laureaci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach uzyskali imponujące wyniki, Adam Dejda zakończył rywalizację z historii 97 % rezultatem, natomiast Marcel Zieliński z języka angielskiego zdobył aż 92 % punktów możliwych do uzyskania. Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy udanego wyboru szkoły ponadpodstawowej oraz dalszych sukcesów. Wyrazy szacunku, podziękowania i gratulacje kierujemy też w stronę opiekunek obu laureatów, czyli Pani Moniki Łukasik i Pani Agnieszki Mączyńskiej – Olczyk.