Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

WOJEWÓDZKI CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Nasza szkoła otrzymała Wojewódzki Certyfikat "Szkoły Promującej Zdrowie", który Pan Dyrektor odebrał z rąk Łódzkiego Wicekuratora  Oświaty.

Kapituła SzPZ, przyznając szkole  Wojewódzki Certyfikat "Szkoły Promującej Zdrowie", uznała, że placówka nasza  promuje zdrowie, tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej i podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia.Certyfikat został przyznany na okres 3 lat.

          Edukacja prozdrowotna od kilku lat jest w szkole ważnym elementem pracy dydaktyczno - wychowawczej. W związku z prowadzonymi działaniami na rzecz promowania zdrowia oraz   aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu zrodził się pomysł zgłoszenia szkoły do udziału w projekcie ,,Szkoły Promujące Zdrowie”. Warunkiem uzyskania przez szkołę Certyfikatu było:
 
• Nawiązanie kontaktu z  wojewódzkim koordynatorem sieci szkół promujących zdrowie.
• Złożenie pisemnej deklaracji w tej sprawie.
• Zapoznanie rady pedagogicznej, rady rodziców, pracowników niepedagogicznych oraz uczniów z koncepcją, strategią i modelem tworzenia SzPZ i uzyskanie przychylności na realizację projektu.
• Powołanie szkolnego zespołu i koordynatora.
• Podjęcie systemowych działań w zakresie promocji zdrowia – diagnoza, planowanie, realizacja, ewaluacja.
• Opracowanie przez szkołę raportu działań oraz zatwierdzenie go przez wojewódzkiego koordynatora SzPZ.

Przyznany szkole Certyfikat jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz stanowi wyraz uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej pracy i zaangażowania całego zespół nauczycieli  przy wsparciu dyrekcji, pielęgniarki,  rodziców i uczniów, którzy chętnie podejmowali się działań na rzecz promocji zdrowia. 

Na tym nie kończą się jednak nasze zadania dotyczące promocji zdrowia. W dalszym ciągu będziemy tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników oraz będziemy podejmować nowe działania aby móc ubiegać się o nadanie kolejnych stopni Certyfikatu Szkół Promujących Zdrowie.

Otrzymanie tak znaczących wyróżnień jest wspólnym sukcesem całej społeczności szkolnej i  stanowi dodatkową motywację w kontynuowaniu pracy szkoły, zmierzającej do wychowania zdrowych, aktywnych i szczęśliwych uczniów.