Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

WOJEWÓDZKI CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Nasza szkoła otrzymała Wojewódzki Certyfikat "Szkoły Promującej Zdrowie", który Pan Dyrektor odebrał z rąk Łódzkiego Wicekuratora  Oświaty.

Kapituła SzPZ, przyznając szkole  Wojewódzki Certyfikat "Szkoły Promującej Zdrowie", uznała, że placówka nasza  promuje zdrowie, tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej i podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia.Certyfikat został przyznany na okres 3 lat.

          Edukacja prozdrowotna od kilku lat jest w szkole ważnym elementem pracy dydaktyczno - wychowawczej. W związku z prowadzonymi działaniami na rzecz promowania zdrowia oraz   aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu zrodził się pomysł zgłoszenia szkoły do udziału w projekcie ,,Szkoły Promujące Zdrowie”. Warunkiem uzyskania przez szkołę Certyfikatu było:
 
• Nawiązanie kontaktu z  wojewódzkim koordynatorem sieci szkół promujących zdrowie.
• Złożenie pisemnej deklaracji w tej sprawie.
• Zapoznanie rady pedagogicznej, rady rodziców, pracowników niepedagogicznych oraz uczniów z koncepcją, strategią i modelem tworzenia SzPZ i uzyskanie przychylności na realizację projektu.
• Powołanie szkolnego zespołu i koordynatora.
• Podjęcie systemowych działań w zakresie promocji zdrowia – diagnoza, planowanie, realizacja, ewaluacja.
• Opracowanie przez szkołę raportu działań oraz zatwierdzenie go przez wojewódzkiego koordynatora SzPZ.

Przyznany szkole Certyfikat jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz stanowi wyraz uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej pracy i zaangażowania całego zespół nauczycieli  przy wsparciu dyrekcji, pielęgniarki,  rodziców i uczniów, którzy chętnie podejmowali się działań na rzecz promocji zdrowia. 

Na tym nie kończą się jednak nasze zadania dotyczące promocji zdrowia. W dalszym ciągu będziemy tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników oraz będziemy podejmować nowe działania aby móc ubiegać się o nadanie kolejnych stopni Certyfikatu Szkół Promujących Zdrowie.

Otrzymanie tak znaczących wyróżnień jest wspólnym sukcesem całej społeczności szkolnej i  stanowi dodatkową motywację w kontynuowaniu pracy szkoły, zmierzającej do wychowania zdrowych, aktywnych i szczęśliwych uczniów.