Szkoła Podstawowa nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Brzezinach

Próbne egzaminy klas ósmych!

Nasi ósmoklasiści napisali próbne egzaminy!

24, 26 i 27 lutego ósmoklasiści Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach napisali próbne egzaminy, czyli przygotowanie do testów  zewnętrznych, które odbędą się 21, 22 i 23 kwietnia  2020 r.

       Pierwszego dnia,  przez 100 minut uczniowie pracowali z próbnym arkuszem egzaminacyjnym z matematyki. Zawierał on  15 zadań zamkniętych wymagających wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych oraz 7 zadań otwartych, w których uczniowie samodzielne formułowali odpowiedzi. Zadania zawarte w arkuszu dotyczyły:

-odczytywania i interpretowania danych przedstawionych w tekstach, tabelach, diagramach i wykresach,

- stosowania obliczeń procentowych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, również w przypadkach podwyżek lub obniżek danej wielkości,

-wykonywania nieskomplikowanych obliczeń w pamięci,  w których występują ułamki zwykłe i  dziesiętne, liczby naturalne i całkowite  lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych,

- zastosowania własności figur geometrycznych na płaszczyźnie oraz przeprowadzania dowodów geometrycznych.

       Drugiego dnia uczniowie zmierzyli się z arkuszem testowym z języka polskiego, który składał się z 20 zadań. Zestaw obejmował zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Wśród zadań zamkniętych znajdowały się pytania wielokrotnego wyboru, typu prawda – fałsz oraz na dobieranie. Zadania otwarte wymagały sformułowania przez ucznia odpowiedzi samodzielnie. Były to zadania z luką, krótkiej odpowiedzi, tym razem było to stworzenie formy użytkowej – ogłoszenia oraz zadanie rozszerzonej odpowiedzi, wymagające napisania wypracowania. Nacisk położony był na sprawdzenie umiejętności argumentowania, wnioskowania i formułowania opinii. Egzamin sprawdzał także kompetencje literackie, czyli rozumienie sensu utworów, kulturowe (interpretacja grafiki) oraz świadomego korzystania ze środków językowych. Bazą egzaminu był utwór „Cień wielkiej góry”, fragmenty „Pana Tadeusza” oraz tekst publicystyczny „Lato jest mokre i gorące. Przynajmniej w języku”. Ósmoklasiści mogli wybrać jeden spośród dwóch tematów wypracowań : „Napisz rozprawkę, w której uzasadnisz, że pomimo trudów i poświęceń życie człowieka może być piękne. W uzasadnieniu odwołaj się do lektury obowiązkowej i wybranego utworu literackiego” albo     „ Napisz list, w którym przyjaciel Pana Piotra, bohatera Żony modnej I. Krasickiego, odpowiada na jego skargi i podtrzymuje go na duchu”.  Na pracę z arkuszem egzaminacyjnym z języka polskiego przeznaczono 120 minut.

       W czwartek 27 lutego odbyła się trzecia część egzaminu dotycząca języka angielskiego. Egzamin trwał 90 minut i zawierał 14 zadań egzaminacyjnych. W jego skład  weszło pięć części, z których każda zawierała przynajmniej jedno zadanie otwarte, czyli wymagające samodzielnego sformułowania odpowiedzi. Podczas egzaminu umiejętności opisane w podstawie programowej są sprawdzane w pięciu częściach arkusza, dotyczących: rozumienia ze słuchu, ta część egzaminu trwa ok. 20–25 minut i stanowi ok. 20-25% udziału w wyniku końcowym egzaminu. Znajomości funkcji językowych. Uczeń:  zakazuje,  przekazuje informacje i wyjaśnienia, odrzuca propozycje,  podtrzymuje rozmowę,  zaprasza. Rozumienia tekstów pisanych, ta część egzaminu wymaga uzupełnienia luk w zdaniach przy użyciu odpowiednio przetworzonych informacji znalezionych w tekście. Uczniowie muszą uzupełnić luki w tekście w języku polskim na podstawie informacji zaczerpniętych z przeczytanego tekstu anglojęzycznego. Znajomości środków językowych, czwarta część egzaminu sprawdza, jakim zasobem wiedzy gramatycznej, bogactwem słownictwa i wiedzą o poprawnej pisowni posługuje się uczeń. Wypowiedzi pisemnej. Uczniowie piszą krótki tekst informacyjny: notatkę, ogłoszenie, zaproszenie, wiadomość, e-mail lub wpis na blogu.

Po 90 minutach test dobiegł końca. Teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko życzyć wszystkim powodzenia!