Szkoła Podstawowa nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Brzezinach

Projekt

 

 Projekt  „Matematyka na szóstkę” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego     w Brzezinach.

W styczniu 2020 r.  rozpoczął się projekt „Matematyka na szóstkę”, którego realizację  finansuje Fundacja mBanku.  Projekt  ten ma formę kółka matematycznego realizowanego na podstawie programu, który powstał w oparciu o podstawy programowe wraz z rozszerzeniem „Matematyka wokół nas”.  Skierowany jest do uczniów wykazujących zainteresowania matematyczne oraz wyróżniających się kreatywnością i logicznym myśleniem. Celem projektu jest w szczególności:

  • rozwijanie umiejętności i zainteresowań matematycznych poprzez realizację treści wykraczających poza program nauczania realizowany na lekcjach,
  • dostrzeganie związków między matematyką a otaczającym nas światem - umiejętność wykorzystania nauki w codziennym życiu,
  • przeprowadzanie złożonego rozumowania matematycznego w celu osiągnięcia satysfakcji z podjętego wysiłku intelektualnego,
  • sprawne i precyzyjne posługiwanie się symbolami matematycznymi,
  • kształtowanie umiejętności abstrakcyjnego myślenia.

Projekt zakłada realizację 40 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów kl. IV i VIII.
W czerwcu uczestnicy kółka matematycznego oraz pozostali uczniowie szkoły przystąpią do „Szkolnego Konkursu Matematycznego”, w którym zostaną wyłonione 3 osoby z najlepszym wynikiem w dwóch kategoriach wiekowych. Tradycją Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach jest organizacja „Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego”, w którym biorą udział przedstawiciele szkół miasta Koluszki oraz powiatu brzezińskiego. Projekt obejmie organizację tego konkursu, nagrody dla najlepszych uczestników  (po 3 osoby z grona IV i VIII klas)  sfinansuje Fundacja mBank.