Szkoła Podstawowa nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Brzezinach

Dzień Patrona w Jedynce

4 marca społeczność  Jedynki  po raz piąty obchodziła  Dzień Patrona - Kazimierza Wielkiego. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: P. Burmistrz Ilona Skipor, Przewodniczący Rady Miasta P. Grzegorz Maślanko oraz P. Grzegorz Kozieł Naczelnik Wydziału Zarządzania Jednostkami. Wspólne świętowanie rozpoczęto prezentacją multimedialną dla całej społeczności przygotowaną przez uczniów klas starszych. Z uwagi na to, że mury Jedynki co roku goszczą nowych uczniów przypomniano najważniejsze wydarzenia z czasów panowania Kazimierza Wielkiego, w tym m.in.: ufundowanie Akademii w Krakowie, wprowadzenie jednolitej monety, kodyfikacja prawa, sukcesy w  polityce zagranicznej, tworzenie stanów społecznych, lokacja wielu miast i wiosek oraz budowa wielu wspaniałych zamków. Po obejrzeniu prezentacji młodsi uczniowie szkoły rozeszli się do swoich klas, by pod okiem wychowawców wykonać powierzone im zadania: „zerówka” wykonała przestrzenne księżniczki, uczniowie klas pierwszych - ilustracje zamków Kazimierza Wielkiego, klasy drugie - średniowieczne szkatułki i portrety władcy, uczniowie klas trzecich - plakaty prezentujące najważniejsze osiągnięcia króla.

Z uwagi na fakt, iż Kazimierz Wielki potwierdził Brzezinom prawa miejskie, motywem przewodnim tegorocznych obchodów Dnia Patrona realizowanym w klasach 4-8 był topos średniowiecznego miasta. Uczniowie klas starszych, pracując z wychowawcami w sali gimnastycznej w różnorodny sposób zaprezentowali wiadomości związane z powstaniem, wyglądem i władzami średniowiecznych miast. Oprócz prezentacji multimedialnych nie zabrakło scenek odegranych przez uczniów, prezentujących mieszkańców średniowiecznych miast i ich zajęcia, sposoby spędzania czasu wolnego, rozrywki, święta religijne. Zaprezentowano również średniowieczne tańce i kuchnię. Uczniowie klasy VI c przedstawili „Kuchenne rewolucje”, w czasie których mogliśmy dowiedzieć się o średniowiecznej kuchni i zasmakować potraw znanych już w średniowieczu. Klasy siódme i ósme z kolei zaprezentowały miasta i zamki wzniesione przez Kazimierza Wielkiego. Ilustracją do prezentacji zamku w Łęczycy było przedstawienie legendy o łęczyckim diable Borucie w wykonaniu uczniów klasy IV b. Z kolei uczniowie klasy IV a zaprezentowali „Opowieść o Krakówku” w formie multimedialnej.

Film Dzień Patrona 2019

Kolejnym etapem obchodów Dnia Patrona była lekcja historii dla uczniów kl. 2-8 przeprowadzona przez p. Bogusławę Tyralską, pracownika Muzeum Regionalnego w Brzezinach. Podczas wykładu uczniowie poznali historię założenia naszego miasta, prawdopodobny wygląd, jego rozwój w czasach panowania Kazimierza Wielkiego, jak również wiele ciekawych historii z życia samego władcy.

Podsumowaniem całej uroczystości było wręczenie nagród w dwóch konkursach przeprowadzonych na terenie placówki z okazji Dnia Patrona: literackim „Legendy o Kazimierzu Wielkim” i plastycznym „Średniowieczny zamek”.

Wyjątkowy  nastrój tego dnia podkreślały stroje uczniów z epoki średniowiecznej, przygotowane wystawy prac dzieci prezentowane na szkolnych korytarzach.

Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tej uroczystości, a w szczególności P. Monice Łukasik – organizatorce całego przedsięwzięcia należą się wielkie brawa i pozostaje mieć nadzieję, że kolejne Dni Patrona będą równie udane.