Szkoła Podstawowa nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Brzezinach

Świąteczny teledysk SP nr 1 w Brzezinach