Szkoła Podstawowa nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Brzezinach

Wycieczka klas siódmych w Góry Świętokrzyskie

28 maja br. uczniowie klas siódmych wraz z opiekunami udali się na jednodniową wycieczkę w Góry Świętokrzyskie. Pierwszym etapem naszej wyprawy było zwiedzanie Jaskini Raj znajdującej się we wnętrzu niewielkiego wzniesienia Malik o wysokości 270 m. n.p.m. Wyróżnia się ona wyjątkowo bogatą, różnorodną i dobrze zachowaną szatą naciekową. Pod opieką przewodnika siódmoklasiści poznali historię jaskini i najciekawsze jej okazy. Następnie przejechaliśmy do Kielc, a dokładnie do Energetycznego Centrum Nauki, które jest połączeniem pracowni  fizycznej, chemicznej i biologicznej. Tu, zarówno pod opieką prowadzącego warsztaty, jak i samodzielnie uczniowie wykonywali różne doświadczenia. Potem nadszedł czas na spacer po Kielcach, w czasie którego zobaczyliśmy Kadzielnię- najpiękniejszy były kamieniołom w Polsce, Pomnik Dzika, Park Staszica, Pałac Biskupów Krakowskich i fragment deptaka- Ulicę Staszica.

Na zakończenie wycieczki udaliśmy się do Chęcin, by podziwiać wspaniały królewski zamek  pochodzący z przełomu XIII i XIV w. Zmęczeni ale zadowoleni z przebiegu wycieczki wróciliśmy do szkoły.