Szkoła Podstawowa nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Brzezinach

Jedynka pamięta!

W tygodniu poprzedzającym Dzień Wszystkich Świętych uczniowie naszej szkoły na lekcjach wychowawczych odwiedzali Cmentarz Parafialny w Brzezinach. Wydarzenie to poprzedzone było pogadankami w klasach na temat tradycji Święta Zmarłych oraz zwyczajów, które wiążą się z tym dniem. Nauczyciele opowiadali uczniom o powstańcach, patriotach z okresu zaborów, obrońcach Polski z czasów II wojny światowej, ofiarach mordów dokonanych na Polakach przez hitlerowców i żołnierzy radzieckich. Przywołali także ofiary represji z czasów Polski Ludowej. Uczniowie odwiedzili groby bohaterów, zapalając znicze oddali hołd wszystkim, którzy ponieśli śmierć w obronie Ojczyzny. Działania te, oprócz wymiernych korzyści w postaci krzewienia właściwych postaw patriotycznych wśród uczniów były włączeniem się do akcji ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Poszczególne klasy,  spacerując po cmentarzu wspominały także swoich nieżyjących bliskich, zawsze pamiętając o powadze i zadumie, które towarzyszyć powinny odwiedzającym każdy cmentarz. Oprócz grobów bohaterów, żołnierzy walczących za wolność Polski uczniowie uprzątnęli grób wieloletniego kierownika Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach Władysława Janusza i zapalili symboliczne znicze, upamiętniając tak  ważną dla historii Jedynki postać.