Szkoła Podstawowa nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Brzezinach

Mamy laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych! Brawo Adam i Marcel!

W bieżącym roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach brali udział w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Łódzkie Kuratorium Oświaty. Uczestniczyli w nich głównie uczniowie klas siódmych i ósmych mierząc się z językiem polskim, matematyką, historią, językiem angielskim, chemią i fizyką. Zadaniem konkursów jest rozwijanie zainteresowań, pogłębianie wiedzy, stosowanie w praktyce zdobytej wiedzy oraz rozwijanie twórczego myślenia. Zmagania składały się z trzech etapów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego. W tym roku dwaj ósmoklasiści zostali laureatami tego prestiżowego, wyjątkowo wymagającego konkursu, pokonując na wszystkich trzech etapach wielu konkurentów, są to: Adam Dejda z historii i  Marcel Zieliński z języka angielskiego.  Aby zasłużyć na zaszczytny tytuł laureata uczestnicy musieli zdobyć minimum 90% punktów możliwych do uzyskania. W zakresie  historii test obejmował pytania otwarte i zamknięte, typu prawda – fałsz, pytania do mapy, tekstu źródłowego i ilustracji. Treści związane były z różnymi epokami historycznymi, zaczynając od prehistorii po starożytność, średniowiecze, nowożytność i czasy współczesne. Konkursowe zadania z języka angielskiego wymagały rozległej wiedzy na temat krajów, społeczeństw i kultur państw anglojęzycznych, a także wiedzy i umiejętnościami z zakresu gramatyki, rozumienia i przetwarzania wypowiedzi pisemnych  oraz reagowania w typowych sytuacjach komunikacyjnych. Uczestnicy musieli posługiwać się znacznie wykraczającym poza podstawę programową zakresem materiału. Przywilejami laureata jest najwyższa roczna ocena z danego przedmiotu oraz przyjęcie w pierwszej kolejności do wybranej publicznej szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku języka angielskiego także zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z tego języka, z równoznacznym uzyskaniem najwyższego wyniku. Laureaci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach uzyskali imponujące wyniki, Adam Dejda zakończył rywalizację z historii 97 % rezultatem, natomiast Marcel Zieliński z języka angielskiego zdobył aż 92 % punktów możliwych do uzyskania. Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy udanego wyboru szkoły ponadpodstawowej oraz dalszych sukcesów. Wyrazy szacunku, podziękowania i gratulacje kierujemy też w stronę opiekunek obu laureatów, czyli Pani Moniki Łukasik i Pani Agnieszki Mączyńskiej – Olczyk.