Szkoła Podstawowa nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Brzezinach

Dzień bezpiecznego Internetu!

JESTEŚMY ŚWIADOMYMI UCZNIAMI, CZYLI DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU!

Działania profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa korzystania z sieci podejmujemy w naszej szkole przez cały rok, ale szczególnie zintensyfikowane są one w lutym, kiedy obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu, który w tym roku odbył  się 11 lutego pod hasłem Działajmy razem!”. Nasi nauczyciele i wychowawcy  zwracają szczególną uwagę na zaangażowanie rodziców, pedagogów  i profesjonalistów z tej dziedziny, aby podnieść poziom  naszego bezpieczeństwa online, przeciwdziałając negatywnym zjawiskom, jak: hejt, cyberprzemoc, uzależnienie, szkodliwe treści.

W ramach tego przedsięwzięcia podjęliśmy szereg działań, mających na celu przypomnienie  istotnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa w sieci oraz zagrożeń, jakie niesie niewłaściwe korzystanie z zasobów sieciowych, między innymi:

- konkurs na prezentację multimedialną dla klas IV – VIII „Zagrożenia w internecie”.

-  w ramach Tygodnia Bezpiecznego Internetu we wszystkich klasach I – VIII podczas zajęć edukacji informatycznej i informatyki odbywały się lekcje i warsztaty o tematyce dotyczącej cyberprzemocy oraz zasad bezpiecznego korzystania z sieci w oparciu o materiały i filmy ze stron: http://saferinternet.pl lub www.sieciaki.pl.

- wychowawcy wszystkich klas przeprowadzili pogadanki o tematyce dotyczącej aktywności uczniów na portalach społecznościowych oraz zagrożeń związanych z zamieszczaniem na profilach informacji oraz zdjęć, a także anonimowości w Internecie.

3 i 10 lutego odbyły się warsztaty dla klas V pod hasłem „Stop agresji i przemocy w realu i w sieci”.

4 lutego wychowawcy klas podczas zebrań z Rodzicami przeprowadzili prelekcje na temat: „Co dzieci robią w sieci?”.

11 lutego odbyły się lekcje języka polskiego: „Złapani w sieć”, „Dzieci ugrzęzły w sieci”, „Sieć bez przemocy”, „Wyłącz hejt!”.

11 lutego przeprowadzono konkurs plastyczny dla uczniów klas I – III „Jak wygląda wirus komputerowy?”

Ponadto każdy uczeń mógł złożyć propozycję artykułu dotyczącego bezpiecznego internetu do gazetki szkolnej „Nowinki Jedynkowej Rodzinki” oraz na stronę internetową szkoły.