Szkoła Podstawowa nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Brzezinach

Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

20 grudnia 2019 - Wigilie klasowe

4 marca 2020 -  Dzień Patrona

21, 22, 23 kwietnia 2020 -  egzamin ósmoklasisty

29 maja 2020 -  Dzień Rodziny

19 czerwca 2020 - Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna