Szkoła Podstawowa nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Brzezinach

Stołówka Szkolna

Stołówka Szkolna

Abonament za miesiąc wrzesień

16 dni żywieniowych

Klasy O-IV     -  120zł   (16x7,50)

 Klasy V-VIII   -  136zł (16x8,50)

 Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 05.09.2019r.

 Numer konta:82 1020 3378 0000 1002 0342 7887

Numer telefonu – odpisy Tel: 733-577-586