Szkoła Podstawowa nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Brzezinach

Rada Pedagogiczna

Dyrektor szkoły

mgr Zbigniew Zieliński

Wicedyrektor

Agnieszka Soból

 

Klasa 0

mgr Małgorzata Ferdzyn

Klasa I

mgr Jolanta Maślanko

mgr Beata Szewczyk

mgr Aleksandra Wojdal

Klasa II

mgr Anna Kołada

mgr Katarzyna Budziewska

mgr Magdalena Koza

Klasa III

mgr Karolina Włodarkiewicz

mgr Maria Kołada

mgr Karol Turek

Język polski

Agnieszka Soból

mgr Magdalena Poddemska

mgr Teresa Zybała

mgr Monika Kaczmarska

Matematyka

mgr Anna Grochal-Środa

mgr inż. Wioleta Szubert-Siekierka

mgr Ewelina Augustowska-Katprzyk

Historia

mgr Monika Łukasik

Geografia i Przyroda

mgr Jolanta Zielińska

Biologia

mgr Magdalena Chądzyńska

Język angielski

mgr Agnieszka Mączyńska-Olczyk

mgr Monika Kazimierczak

mgr Anna Stańczyk

Język niemiecki

mgr Danuta Bińkowska

Informatyka

mgr Marcin Wojdal

Technika

mgr Marcin Wojdal

mgr Jolanta Białek

Fizyka i chemia

mgr Ewelina Augustowska-Katprzyk

Wychowanie fizyczne

mgr Marcin Lewandowski

mgr Piotr Guzek

mgr Przemysław Maślanko

Wiedza o społeczeństwie

mgr Monika Łukasik

mgr Iwona Świniarska

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Zbigniew Zieliński

Religia

mgr Lidia Michalska

mgr Jerzy Cieślak

mgr Ireneusz Bankiewicz

Doradztwo zawodowe

mgr Joanna Stańczyk

Pedagog

mgr Joanna Stańczyk

Psycholog

mgr Żaneta Wojtyra

Zajęcia świetlicowe

mgr Joanna Orłowska

mgr Klaudia Susik

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Elżbieta Loba