Szkoła Podstawowa nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Brzezinach