Szkoła Podstawowa nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Brzezinach

Aktualności

2 kwietnia przypada Światowy Dzień Autyzmu. Włączmy się w jego obchody, dając tym wyraz naszego zrozumienia i akceptacji dla ludzi, którzy maja autyzm oraz dla ich rodzin.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że 1 na 100 dzieci ma autyzm. To znaczy, że w Polsce jest ok 400 tys. z dzieci z autyzmem. Tyle ile ludzi w sporym mieście wielkości Szczecina.
Autyzm zmienia życie nie tylko danego dziecka, lecz całej jego rodziny, dlatego autyzm dotyczy milionów ludzi w naszym kraju.
A czy ty znasz kogoś kto ma autyzm?
Bądźcie z nami, pokażcie swoją akceptacje i zrozumienie dla nietypowych zachowań, specyficznego sposobu postrzegania świata oraz komunikowania się z innymi.
Autyzm - wiem - rozumiem. 

 


KWIETNIOWE WYZWANIE JEDYNKI

Witam.
Chciałbym zaprosić Państwa do udziału w kwietniowym wyzwaniu Jedynki. Wyzwanie będzie polegało na codziennym wykonywaniu określonych ćwiczeń  fizycznych. Zachęcam do wykonywania ćwiczeń razem z dziećmi. więcej


SP 1 w Brzezinach zapewnia wsparcie psychologa i pedagoga dla wszystkich uczniów i rodziców.
Czas odosobnienia z powodu zagrożenia epidemią jest bardzo trudny dla każdego - dorosłych i dzieci. Chcąc was wesprzeć codziennie prowadzimy dyżury telefoniczne w godzinach od 9 - 16, a we wtorki i środy do 19, aby każdy kto czuje się samotny, przestraszony lub zwyczajnie znudzony, mógł do nas zadzwonić i porozmawiać.
Możecie się z nami kontaktować, także mailowo lub za pośrednictwem szkoły.

GODZINY DYŻURÓW TELEFONICZNYCH

Żaneta Wojtyra – psycholog

poniedziałek 9 - 13
wtorek 9 - 14
środa 14 - 19
czwartek 9 - 12 oraz 15 - 16
piątek 12 - 16

Telefon kontaktowy:
psycholog: 669225078

Kontakt mailowy:
psycholog.wojtyra@gmail.com

GODZINY DYŻURÓW TELEFONICZNYCH

Joanna Stańczyk - pedagog

poniedziałek 12 - 16
wtorek 14 - 19
środa 9 - 14
czwartek 11 - 15
piątek 9 - 14

Telefon kontaktowy:
psycholog: 506799175

Kontakt mailowy:
pedagogsp1brzeziny@gmail.com


Informacja dla rodziców i uczniów - zajęcia kształcenia zdalnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach


Szanowni Państwo!

Informujemy, że w nadchodzącym tygodniu uczniowie klas ósmych przystąpią do próbnego egzaminu ósmoklasisty on-line. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

 • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski
 • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka
 • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne (język angielski)

Zadaniem uczniów jest zalogowanie się w wymienionych terminach na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi o godz. 9.00 i pobranie arkusza egzaminacyjnego:

www.cke.gov.pl

www.oke.lodz.pl

Uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – (ok. 10 minut sprawy organizacyjne) rozwiązują samodzielnie zadania w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w następującej formie, np.

 • - w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania
 • na wydruku
 • - korzystając z „zeszytu rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem(plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie – po wydrukowaniu)
 • - na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania

Czas trwania poszczególnych egzaminów:

 • język polski- 120 min
 • matematyka- 100 minut
 • język obcy- 90 minut

Po upływie określonego  dla przedmiotu czasu, każdy z uczniów kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i w ciągu 20-30 minut przesyła swoje rozwiązania do nauczycieli  e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań. Wypełnione arkusze wysyłane są na następujące maile:

                          Klasa VIIIb – klasa8b123@o2.pl

 • Język angielski- librus606720@gmail.com

Nauczyciele po sprawdzeniu prac przekażą uczniom informację zwrotną np. w postaci krótkiego komentarza w e-mailu, podczas spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą,  w postaci komentarzy w pliku – w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku.

Za poszczególne egzaminy nie są wystawiane oceny cząstkowe.

Życzymy powodzenia.

 

 

 

Uwaga ósmoklasiści !!!

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2020/2021

Rekrutacja ósmoklasistów zasady ogólne

Zasady rekrutacji dla absolwentów klas VIII

Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty  W SPRAWIE WYKAZU ZAWODÓW WIEDZY, ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ.


 

Informacja dla rodziców jak wygenerować konto ucznia z profilu rodzica 

 

 

 Dla najmłodszych uczniów nudzących się w domu kilka zadanek od pani Klaudii ze świetlicy.

SP 1 w Brzezinach Świetlicowa Pomoc

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

        W trosce o zachowanie środków bezpieczeństwa proboszcz parafii pod wezwaniem Podwyższenia  św. Krzyża w Brzezinach informuje, że Rekolekcje Wielkopostne, zaplanowane na 23, 24 i 25 marca nie odbędą się zgodnie z tym terminem. O zmianach informować będziemy Państwa za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus, strony internetowej szkoły oraz na szkolnej stronie Facebook.

 

Szanowni Państwo!

Z powodu zaistniałej sytuacji epidemiologicznej proszę o przyśpieszenie czynności rekrutacyjnych i zgłaszanie dzieci do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego w dniach 12 - 13 marca (czwartek, piątek) w sekretariacie szkoły. W przypadku całkowitego zamknięcia szkoły proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 506 197 320.

                                                                Dyrektor szkoły - Zbigniew Zieliński

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

      W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych i wychowawczo – opiekuńczych            w dniach 16 – 25 marca 2020 r. dyrektor szkoły zwraca się z prośbą o bieżące śledzenie informacji publikowanych na stronie internetowej szkoły, w dzienniku elektronicznym Librus oraz szkolnej stronie Facebook. Informuję jednocześnie, że czas przerwy w funkcjonowaniu szkoły, nie jest czasem wolnym od nauki, na stronie dziennika Librus ukazywać się będą informacje i materiały przygotowanie przez nauczycieli do samodzielnej, indywidualnej pracy. Wszelkie pytania i uwagi proszę kierować bezpośrednio do wychowawców klas za pośrednictwem dziennika Librus oraz pod numer telefonu: 506 197 320.

 

                                                                                                                      Z poważaniem

                                                                                                                 Zbigniew Zieliński

Rodzicu,

 • - ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • - zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • - jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • - przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • - rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • - śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

Uczniu,

 • - pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • - przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • - odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • -przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

 

UWAGA!!! PILNE!!!

      W  związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej i  Ministerstwa Zdrowia Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach zawiesza działalność dydaktyczno - wychowawczą w dniach 12 i 13 marca 2020 r. Tylko w wypadkach szczególnych  szkoła będzie pełnić w tych dniach funkcję opiekuńczą.                            Zgodnie z wytycznymi,  w trosce o zachowanie wszelkich możliwych środków bezpieczeństwa od 16 do 25 marca szkoła będzie zamknięta.

 

Z poważaniem

Zbigniew Zieliński

 

 

Szanowni Państwo!

Dzień Otwarty  odwołany!

        W związku z aktualnie panującą sytuacją, a tym samym w trosce o zachowanie środków bezpieczeństwa wskazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i w rekomendacjach Wojewody Łódzkiego o nieorganizowaniu wycieczek i wyjazdów oraz nieprzyjmowania w charakterze gości grup dzieci i uczniów z innych placówek, a także nieorganizowania zbiorowych wyjść uczniów do kin, teatrów, muzeów i  wydarzeń na terenie szkół imprez zbiorowych, takich jak: akademie, apele czy koncerty, zawiadamiam, że odwołuję Dzień Otwarty zaplanowany na 13 marca 2020 r.

                                                                                                                         Z poważaniem

                                                                                                                        Zbigniew Zieliński

 

 

 

Szanowni Państwo!

       Zgodnie z Rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach zwraca się z prośbą, aby nie posyłać do szkoły dzieci przeziębionych i chorych.

                                                                                                                                                                          

                                                                                                            Z poważaniem

                                                                                                         Zbigniew Zieliński

 

                                                                       

  Podziękowania

                                                                           „Najlepsze podziękowanie – szczery uśmiech.”

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach składa szczere

i serdeczne podziękowania Rodzicom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi

oraz całej szkolnej społeczności za zaangażowanie w organizację i przebieg              

                                           Dnia Patrona.                                                                                                               

 

 

 

Ślubowanie pierwszoklasistów w Jedynce!

25-11-2019
Ślubowanie pierwszoklasistów w Jedynce! 22 listopada, w piątkowe popołudnie brzezińska Jedynka oficjalnie i uroczyście przywitała nowych członków braci uczniowskiej (...)

VI a i b w kinie 4DX!

21-11-2019
VI a i b w kinie 4DX! 21 listopada klasy VI a i b wybrały się do łódzkiej Manufaktury na projekcję filmu „Czarownica 2”. Już w drodze do kina humory wszystkim d (...)

Zwiedzamy Oświęcim-Brzezinkę.

20-11-2019
Zwiedzamy Oświęcim- Brzezinkę               20 listopada bieżącego roku uczniowie klas siódmych i ós (...)

Klasy VII w Centrum Nauki i Techniki w Łodzi

14-11-2019
Klasy VII w Centrum Nauki i Techniki w Łodzi 14.11.2019 r.  odwiedziliśmy niezwykłą przestrzeń Centrum Nauki i Techniki - EC1 Łódź - Miasto Kultury. Wyprawa rozpoczęła (...)

Wycieczka klasa IV

14-11-2019
Dnia 14 listopada 2019 r. uczniowie klas czwartych wraz z wychowawcami udali się do łódzkiego kina IMAX na projekcję bajki pt. : „Rodzina Addamsów”.Rodzin (...)

W 101. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

12-11-2019
W 101. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI Społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego miała oczywiście swoich reprezentantów podczas głównych uroczy (...)

8 listopada - Dzień Zdrowego Śniadania

08-11-2019
8 listopada - Dzień Zdrowego Śniadania Czy śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia? – oczywiście, że tak, o ile wiemy co zjeść i w jakiej ilości. O tym mogliśmy się (...)

Jedynka pamięta!

31-10-2019
W tygodniu poprzedzającym Dzień Wszystkich Świętych uczniowie naszej szkoły na lekcjach wychowawczych odwiedzali Cmentarz Parafialny w Brzezinach. Wydarzenie to poprzedzone było po (...)

Próbna ewakuacja Jedynki!

25-10-2019
Próbna ewakuacja Jedynki! 25 października w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego odbyła się próbna ewakuacja.Celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznan (...)

Policyjna Akademia Bezpieczeństwa 2019

24-10-2019
24 października 2019 r.  w  Szkole Podstawowej nr 1  odbyła się Policyjna Akademia Bezpieczeństwa dla uczniów klas drugich. Organizatorem zawodów była (...)

Dzień Edukacji Narodowej

11-10-2019
Dzień Nauczyciela w Jedynce! Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej przypadający oczywiście na 14 października był dla uczniów dniem wolnym od zajęć edukacyjnych. Dlatego obch (...)

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

04-10-2019
domyślna miniaturka newsa, szary prostokąt
Od kilku lat w naszej szkole bardzo aktywnie działa Samorząd Uczniowski, kierowany przez pana Piotra Guzka oraz panią Aleksandrę Kielich. Na początku każdego roku szkolnego wybiera (...)