Szkoła Podstawowa nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Brzezinach

Świetlica

Świetlica jest integralną częścią szkoły, to miejsce w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas po zakończeniu zajęć lekcyjnych, oczekując na rodziców.

Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Kadra pedagogiczna to wykwalifikowani wychowawcy, zapewniający swoim podopiecznym zdrowy wypoczynek, wsparcie, kształtowanie właściwych postaw oraz pomoc w nauce. Duży nacisk kładziony jest na pomoc uczniom w odrabianiu prac domowych.

Dzieciom przebywającym w świetlicy oferujemy uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć  świetlicowych, organizowane są między innymi:

  1. Zajęcia plastyczno-manualne.
  2. Kultura żywego słowa.
  3. Zajęcia dydaktyczne ( gry i zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania i pisania).
  4. Zajęcia muzyczne i rytmiczne.
  5. Zajęcia rekreacyjno-ruchowe.
  6. Zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych
  7. Zajęcia edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej.

Uczniowie mają również czas na indywidualne, swobodne zabawy, zgodnie z preferencjami i zainteresowaniami. Korzystają ze zgromadzonych w świetlicy gier i zabawek. Zainteresowani  biorą udział w konkursach świetlicowych. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych, które dekorują świetlicę i szkolne korytarze, pozwalając zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach plastyczno – manualnych. W zależności od warunków atmosferycznych, uczniowie korzystają z kompleksu boisk sportowych „Orlik”, sali gimnastycznej, placu zabaw, miasteczka ruchu drogowego, a także sali informatycznej oraz z tablic interaktywnych.

Świetlica jest systematycznie doposażana i wzbogacana w nowe pomoce dydaktyczne, gry, zabawki, sprzęt do zajęć sportowo - rekreacyjnych oraz materiały do zajęć plastycznych.