Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach „Szkoła promująca zdrowie” . Przewidziany do zrealizowania w roku szkolnym 2019/2020.

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr  1 w Brzezinach

„Szkoła promująca zdrowie” 

Przewidziany do zrealizowania w roku szkolnym 2019/2020


 

  1. CEL: Zwiększenie świadomości uczniów o szkodliwości substancji psychoaktywnych dla zdrowia oraz wyposażenie w umiejętności osobiste chroniące przed zachowaniami niebezpiecznymi.
  2. KRYTERIUM SUKCESU:  Ponad 30% uczniów zwiększyło swoją wiedzę na temat niebezpieczeństw związanych z uzależnieniami.

Sposób sprawdzenia , czy osiągnięto cel ( sukces) :

  1. Co wskaże , że osiągnięto cel ?

Deklaracja uczniów w badaniu ankietowym.

  1. Jak sprawdzimy , że osiągnięto cel ?

Poprzez badanie ankietowe uczniów oraz obserwację i notatki  nauczycieli i wychowawców.

  1. Kto i kiedy sprawdzi , czy osiągnięto cel?

Wychowawcy wraz z koordynatorami  programu w terminie VI – IX 2020r.

 

Nazwa zadania

Kryterium sukcesu

Sposób realizacji

Okres/termin realizacji

Wykonawcy/ osoba odpowiedzialna

Potrzebne zasoby /środki

Sposób sprawdzenia wykonania zadania

1. Przygotowanie i opracowanie ankiet dla uczniów klas V – VIII.

 

 

 

 

Klasy V- VIII udzielą odpowiedzi na zadane w ankiecie pytania.

Przygotowanie ankiet , opracowanie i analiza wyników.

 

 

Październik 2019

Koordynator , członkowie zespołu SPZ.

Kwestionariusz ankiety.

Zbiorówka od wychowawców klasy V-VIII.

2. Zajęcia profilaktyczne z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Podniesienie świadomości uczniów w zakresie jakie niosą za sobą środki uzależniające.

 

 

 

 

 

Przygotowanie i opracowanie zajęć profilaktycznych w wymiarze min. 1 godzina lekcyjna w semestrze.

Cały rok szkolny 2019-2020.

Pedagog i psycholog szkolny.

Artykuły , karty pracy , ulotki informacyjne , filmy edukacyjne,

 

Wykaz zrealizowanych zajęć o danej tematyce, frekwencja uczniów na zajęciach.

3. Ogłoszenie konkursu wśród nauczycieli SP 1 w Brzezinach na logo Szkoły Promującej Zdrowie.

100% nauczycieli bierze udział w konkursie.

Nauczyciele tworzą samodzielnie bądź w grupach 2-3 osobowych logo SPZ, które będzie opublikowane na stronie internetowej szkoły.

 

Listopad- grudzień 2019

 

Koordynator oraz członkowie zespołu SPZ.

Regulamin konkursu.

 

Dokumentacja fotograficzna, logo SPZ opublikowane na stronie internetowej szkoły SP 1 w Brzezinach.

 

4.Warsztaty profilaktyczne organizowane przez instytucje zewnętrzne, współpracujące ze szkoła np. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Podniesienie świadomości uczniów na temat konsekwencji jakie niesie za sobą spożywanie środków psychoaktywnych.

Warsztaty z  zaproszonym specjalistą, dostosowane odpowiednio do potrzeb i wieku klas z ankietami i opinią wychowawców.

.

 

Rok szkolny 2019-2020.

Pracownik PPP.

Ankiety dla nauczycieli , pomoce , prezentacje.

Dokumentacja fotograficzna, .

5.Współpraca z komendą Powiatową Policji w Brzezinach.

Podniesienie  świadomości uczniów, nauczycieli oraz rodziców na temat konsekwencji jakie niosą za sobą substancje psychoaktywne.

 

 

Spotkanie z przedstawicielem policji w klasach, na zebraniach z rodzicami oraz na Radach Pedagogicznych z nauczycielami.

Cały rok szkolny 2019-2020.

Przedstawiciel policji.

Zasoby przygotowane przez przedstawiciela policji.

Dokumentacja fotograficzna, frekwencja uczniów na zajęciach.

6. Ogłoszenie konkursu na grę planszową lub filmik krótkometrażowy pod hasłem

„Twój wybór- Twoje życie”

Uczniowie klas IV- VIII tworzą grę lub filmik przestawiający sposób postrzegania substancji psychoaktywnych i uzależnień z punktu widzenia młodzieży.

Filmiki i gry przygotowane przez uczniów.

Grudzień- styczeń.

Koordynator i członkowie zespołu.

Regulamin konkursu , nagrody i dyplomy.

Złożone prace konkursowe przez klasy, dokumentacja fotograficzna.

7. Projekcja filmu pod tytułem „Nie zamykaj oczu... piłem i brałem” połączona kursem pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Przynamniej 70% uczniów bierze udział w projekcji filmu oraz pozna sposoby udzielania pomocy przedmedycznej osobie potrzebującej po spożyciu substancji psychoaktywnych.

 

 

Film oraz prezencja przygotowana przesz specjalistę

Luty

2020.

Koordynato i członkowie zespołu oraz specjalista od pierwszej pomocy.

Film , prezentacja multimedialna.

Frekwencja uczniów na projekcji oraz dokumentacja fotograficzna,

8. Prelegent zewnętrzny.

 

 

 

 

 

9. Ogłoszenie konkursu dla klas IV-VIII na ulotkę, a dla klas I – III na plakat  pod hasłem „ stop nałogom ” .

60% rodziców bierze udział w

spotkaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie klas przygotują ulotkę i plakat pod hasłem „stop nałogom” , które zostaną wykorzystane w trakcie Happeningu.

Spotkanie oraz wykład dla rodziców ze specjalistą z zakresy profilaktyki i terapii uzależnień.

 

 

 

 

Uczniowie przygotowują plakat lub ulotkę 1 na klasę, według regulaminu konkursu.

 

Marzec

2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwiecień 2020.

 

Osoba zaproszona, koordynator i członkowie zespołu SPZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynator i członkowie zespołu.

Materiały przygotowane przez prelegenta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu , dyplomy.

 

Dokumentacja fotograficzna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złożone prace konkursowe przez klasy, dokumentacja fotograficzna.

10. Happening pod hasłem „Stop nałogom “

Przynajmniej 90% społeczności szkolnej bierze udział w happeningu profilaktycznym pod hasłem” stop nałogom „ , który przejdzie ulicami Brzezin w celu zwrócenia uwagi na zagrożenie związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych.

Przemarsz społeczności Brzezin. Uczniowie będą trzymać transparenty oraz rozdawać ulotki stworzone przez uczniów.

Maj / czerwiec 2020.

Cala społeczność szkoły.

Transparenty , ulotki.

Dokumentacja fotograficzna , filmik.