Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach „Szkoła promująca zdrowie” . Przewidziany do zrealizowania w roku szkolnym 2019/2020.

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr  1 w Brzezinach

„Szkoła promująca zdrowie” 

Przewidziany do zrealizowania w roku szkolnym 2019/2020


 

  1. CEL: Zwiększenie świadomości uczniów o szkodliwości substancji psychoaktywnych dla zdrowia oraz wyposażenie w umiejętności osobiste chroniące przed zachowaniami niebezpiecznymi.
  2. KRYTERIUM SUKCESU:  Ponad 30% uczniów zwiększyło swoją wiedzę na temat niebezpieczeństw związanych z uzależnieniami.

Sposób sprawdzenia , czy osiągnięto cel ( sukces) :

  1. Co wskaże , że osiągnięto cel ?

Deklaracja uczniów w badaniu ankietowym.

  1. Jak sprawdzimy , że osiągnięto cel ?

Poprzez badanie ankietowe uczniów oraz obserwację i notatki  nauczycieli i wychowawców.

  1. Kto i kiedy sprawdzi , czy osiągnięto cel?

Wychowawcy wraz z koordynatorami  programu w terminie VI – IX 2020r.

 

Nazwa zadania

Kryterium sukcesu

Sposób realizacji

Okres/termin realizacji

Wykonawcy/ osoba odpowiedzialna

Potrzebne zasoby /środki

Sposób sprawdzenia wykonania zadania

1. Przygotowanie i opracowanie ankiet dla uczniów klas V – VIII.

 

 

 

 

Klasy V- VIII udzielą odpowiedzi na zadane w ankiecie pytania.

Przygotowanie ankiet , opracowanie i analiza wyników.

 

 

Październik 2019

Koordynator , członkowie zespołu SPZ.

Kwestionariusz ankiety.

Zbiorówka od wychowawców klasy V-VIII.

2. Zajęcia profilaktyczne z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Podniesienie świadomości uczniów w zakresie jakie niosą za sobą środki uzależniające.

 

 

 

 

 

Przygotowanie i opracowanie zajęć profilaktycznych w wymiarze min. 1 godzina lekcyjna w semestrze.

Cały rok szkolny 2019-2020.

Pedagog i psycholog szkolny.

Artykuły , karty pracy , ulotki informacyjne , filmy edukacyjne,

 

Wykaz zrealizowanych zajęć o danej tematyce, frekwencja uczniów na zajęciach.

3. Ogłoszenie konkursu wśród nauczycieli SP 1 w Brzezinach na logo Szkoły Promującej Zdrowie.

100% nauczycieli bierze udział w konkursie.

Nauczyciele tworzą samodzielnie bądź w grupach 2-3 osobowych logo SPZ, które będzie opublikowane na stronie internetowej szkoły.

 

Listopad- grudzień 2019

 

Koordynator oraz członkowie zespołu SPZ.

Regulamin konkursu.

 

Dokumentacja fotograficzna, logo SPZ opublikowane na stronie internetowej szkoły SP 1 w Brzezinach.

 

4.Warsztaty profilaktyczne organizowane przez instytucje zewnętrzne, współpracujące ze szkoła np. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Podniesienie świadomości uczniów na temat konsekwencji jakie niesie za sobą spożywanie środków psychoaktywnych.

Warsztaty z  zaproszonym specjalistą, dostosowane odpowiednio do potrzeb i wieku klas z ankietami i opinią wychowawców.

.

 

Rok szkolny 2019-2020.

Pracownik PPP.

Ankiety dla nauczycieli , pomoce , prezentacje.

Dokumentacja fotograficzna, .

5.Współpraca z komendą Powiatową Policji w Brzezinach.

Podniesienie  świadomości uczniów, nauczycieli oraz rodziców na temat konsekwencji jakie niosą za sobą substancje psychoaktywne.

 

 

Spotkanie z przedstawicielem policji w klasach, na zebraniach z rodzicami oraz na Radach Pedagogicznych z nauczycielami.

Cały rok szkolny 2019-2020.

Przedstawiciel policji.

Zasoby przygotowane przez przedstawiciela policji.

Dokumentacja fotograficzna, frekwencja uczniów na zajęciach.

6. Ogłoszenie konkursu na grę planszową lub filmik krótkometrażowy pod hasłem

„Twój wybór- Twoje życie”

Uczniowie klas IV- VIII tworzą grę lub filmik przestawiający sposób postrzegania substancji psychoaktywnych i uzależnień z punktu widzenia młodzieży.

Filmiki i gry przygotowane przez uczniów.

Grudzień- styczeń.

Koordynator i członkowie zespołu.

Regulamin konkursu , nagrody i dyplomy.

Złożone prace konkursowe przez klasy, dokumentacja fotograficzna.

7. Projekcja filmu pod tytułem „Nie zamykaj oczu... piłem i brałem” połączona kursem pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Przynamniej 70% uczniów bierze udział w projekcji filmu oraz pozna sposoby udzielania pomocy przedmedycznej osobie potrzebującej po spożyciu substancji psychoaktywnych.

 

 

Film oraz prezencja przygotowana przesz specjalistę

Luty

2020.

Koordynato i członkowie zespołu oraz specjalista od pierwszej pomocy.

Film , prezentacja multimedialna.

Frekwencja uczniów na projekcji oraz dokumentacja fotograficzna,

8. Prelegent zewnętrzny.

 

 

 

 

 

9. Ogłoszenie konkursu dla klas IV-VIII na ulotkę, a dla klas I – III na plakat  pod hasłem „ stop nałogom ” .

60% rodziców bierze udział w

spotkaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie klas przygotują ulotkę i plakat pod hasłem „stop nałogom” , które zostaną wykorzystane w trakcie Happeningu.

Spotkanie oraz wykład dla rodziców ze specjalistą z zakresy profilaktyki i terapii uzależnień.

 

 

 

 

Uczniowie przygotowują plakat lub ulotkę 1 na klasę, według regulaminu konkursu.

 

Marzec

2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwiecień 2020.

 

Osoba zaproszona, koordynator i członkowie zespołu SPZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynator i członkowie zespołu.

Materiały przygotowane przez prelegenta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu , dyplomy.

 

Dokumentacja fotograficzna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złożone prace konkursowe przez klasy, dokumentacja fotograficzna.

10. Happening pod hasłem „Stop nałogom “

Przynajmniej 90% społeczności szkolnej bierze udział w happeningu profilaktycznym pod hasłem” stop nałogom „ , który przejdzie ulicami Brzezin w celu zwrócenia uwagi na zagrożenie związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych.

Przemarsz społeczności Brzezin. Uczniowie będą trzymać transparenty oraz rozdawać ulotki stworzone przez uczniów.

Maj / czerwiec 2020.

Cala społeczność szkoły.

Transparenty , ulotki.

Dokumentacja fotograficzna , filmik.