Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Sprawozdanie z podjętych działań w ramach programu „ Szkoła promująca zdrowie” w roku szkolnym 2018/2019 r.

Sprawozdanie z podjętych działań w ramach programu

„ Szkoła promująca zdrowie” w roku szkolnym 2018/2019 r.


 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

95-060 Brzeziny, ul. Moniuszki 21

46-875-21-50

sp1brzeziny@gazeta.pl

Dyrektor Szkoły: Zbigniew Zieliński

Koordynator Szkolny: Karolina Włodarkiewicz

 DATA NAZWA DZIAŁANIA KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA /OPIS DZIAŁANIA (CELE)OSOBY UCZESTNICZĄCE
W DZIAŁANIU
UWAGI, WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z EWALUACJI DZIAŁANIA

Liczba

nauczycieli

Liczba uczniów

Inne 

osoby

 

IX

Modernizacja Sali gimnastycznej

 

 

 

W celu poprawy jakości prowadzenia zajęć W-F, dokonano gruntownego remontu sali gimnastycznej. Podłogę parkietową zastąpiono wykładziną sportową, zamonotowano nowe kosze ze zmienną regulacją wysokości obręczy kosza, zamonotowano nowe drabinki gimnastyczne oraz siatki ochornne na okna. Wyremontowano szatnie. Wymieniono drzwi, okna i pomalowano ściany.

 

-

-

 

Ekipa

remontowa

Znacznie poprawiła się estetyka pomieszczenia i komfort pracy nauczyciela i ucznia.

IX

Modyfikacja systemu oceniania zachowania i oceniania W-F

Wprowadzono ocenę „ aktywność na lekcji W-F” z wagą oceny 5. Pod słowem „ aktywność” rozumie się zaangażowanie ucznia w wykonywanie ćwiczeń oraz pokonywanie trudności w przypadku niepowodzenia

 

3

 

Klasy IV-VIII

 

Rada

pedagogiczna

Uczniowie byli bardziej zmotywowani do działania, pokonywali własne słabości i bardziej angażowali się w wykonywanie ćwiczeń.

IX

Zakup sprzętu sportowego

Dokonano zakupu sprzętu sportowego na łączną kwotę 3630,63 zł. w celu podniesienia atrakcyjności i poziomu merytorycznego lekcji.

 

 

Klasy

I-VIII

Dyrektor szkoły

 

Podniosła się jakość prowadzenia zajęć z W-F.

IX

Pogadanka z rodzicami uczniów nt. kierunku działań zdrowotnych w roku 2018/2019

 

W trakcie zebrań z rodzicami wychowawcy klas zapoznali obecnych z programem „ Szkoły promującej zdrowie” w celu uświadomienia działań profilaktycznych na dany rok szkolny związanych z projektem.

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

rodzice

Uświadomiono rodzicom cele zdrowotne na rok 2018/2019.

X

Rajd rowerowy pod hasłem „ Moda na ruch"

 

Przez dwie kolejne soboty po dwie grupy uczniów klasy V i VI uczestniczyły w rajdzie rowerowym do Lasu Wiączyńskiego. W rajdzie brali również udział chętni rodzice.

 

 

4

 

 

48

 

 

rodzice

Wskazano dzieciom aktywną formę spędzania czasu wolnego, integracja rodziców z dziećmi i nauczycielami.

X

Apel dot. całorocznego konkursu „ Aktywna klasa”

Zorganizowano apel dla całej społeczności szkolnej podczas którego przedstawiono warunki konkursu „ aktywna klasa”.

 

25

 

420

 

 

Zwiększono aktywność ruchową wśród uczniów i zintegrowano dzieci w klasach.

X

Zajęcia edukacyjne – warsztaty zdrowotne, dbamy o zdrowy układ krążenia

W klasach VI i VII przeprowadzono zajęcia edukacyjne nt. „Uczniowie dbają o zdrowy układ krążenia” pod patronatem Łódzkiej Przychodni Zdrowia Malinowa „

 

5

 

94

 

Pracownicy Przychodni Malinowa

Poszerzono wiedzę z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia wśród uczniów , utrwalono prozdrowotne postawy i wykształcono odpowiednie zachowania zdrowotne.

 

 

XI

Masowy udział w Biegu Niepodległościowym.

Chętni uczniowie wraz z rodzicami        z okazji Dnia Niepodległości wzięli udział w biegu masowym ulicami miasta Brzeziny.

 

7

 

50

 

12

 

Utrwalono zachowania patriotyczne, wskazano formy spędzania czasu wolnego , zintegrowano społeczność szkolną połączoną z aktywnością ruchową.

 

XII

 

Gimnastyka śródlekcyjna

Decyzją Rady Pedagogicznej ustalono prowadzenie gimnastyki śródlekcyjnej we wszystkich klasach każdego dnia po 1 minucie w trakcie lekcji. Nauczyciel W-Fu zaprezentował zestawy ćwiczeń do wykorzystania.

 

 

 

43

443

 

 

 

 

 

Osiągnięto większą koncentrację dzieci na lekcji.

 

 

 

 

 

I

 

Nuka piosenki pt. „ Ruch , ruch , ruch„ Fasolki

Cała społeczność szkoły na zajęciach muzycznych uczyła się śpiewu piosenki pt.” Ruch, ruch , ruch”.

9

 

 

443

 

 

 

Zintegrowano cała społeczność szkolną poprzez wspólne odśpiewanie podczas apelu szkolnej „W mojej rodzinie jest moda na ruch”.

II

Rozstrzygnięcie konkursu „ W mojej rodzinie jest moda na ruch"

 

Przed feriami zimowy przygotowano apel dotyczący bezpieczeństwa i aktywności ruchowej podczas ferii, na którym zostały ogłoszone wyniki konkursu pod hasłem” W mojej rodzinie jest moda na ruch”

 

Klasy I -VIII

Dyrektor szkoły , policjant, rodzice laureatów konkursu.

Promowanie aktywności ruchowej w czasie ferii zimowych oraz wspólnego spędzania czasu z rodziną.

III

Zakup dystrybutorów z wodą

 

Dokonano zakupu dystrybutorów z wodą, które zostały umieszczone na korytarzach szkoły.

-

-

 

Dyrektor

Ograniczono spożywanie napojów słodzonych przez dzieci.

III

Szkolny konkurs wiedzy o sporcie dla klas IV-VIII

 

Przygotowano test zawierający 12 pytań z podstawowej wiedzy o sporcie.

Nauczyciele WF - 3

24

Dyrektor, nauczyciele WF, koordynator

Zwiększenie zainteresowania uczniów wiedzą o sporcie.

V

 

Areobik dla całej szkoły, na świeżym powietrzu

( śniadanie na trawie)

Zorganizowano śniadanie na trawie ze zdrową żywnością, mające na celu zachęcanie do  zdrowego stylu żucia wśród dzieci oraz aktywności ruchowej.

80%  rady pedagogicznej

Klasy I-VIII

Dyrektor , nauczyciele , instruktor fitness, rodzice

Pokazano dzieciom jak można się zdrowo odżywiać oraz aktywnie spędzać czas wolny , co dobrze wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie.

VI

 

Dzień dziecka = Dzień sportu

Zorganizowano wiele gier i zabaw sportowych , mających na celu promowanie zdrowia i ruchu wśród dzieci i młodzieży oraz rozstrzygnięto konkurs na „ Aktywną klasę”.

80% rady pedagogicznej

Klasy I-VIII

Dyrektor, rada rodziców , zaproszeni goście.

Zachęcanie dzieci do współpracy w grach zespołowych, integracja klas. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Zachęcanie do brania udziału w konkursach klasowych.