Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Sprawozdanie z realizacji planu programu Szkoły promującej zdrowie na rok szkolny 2019/2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

PROGRAMUSZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE


 

Nazwa szkoły:                                                Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

Adres:                                                             95-060 Brzeziny, ul. Moniuszki 21

Numer telefonu:                                            46-875-21-50

Adres e-mail                                             sp1brzeziny@gazeta.pl

Dyrektor Szkoły:                                           Zbigniew Zieliński

Koordynator Szkolny:                                   Karolina Włodarkiewicz

 

 1. Charakterystyka szkoły i programu, jego cele i kierunki realizacji.

        Szkoła Podstawowa nr 1 im Kazimierza Wielkiego w Brzezinach należy do Sieci Szkół Promujących Zdrowie od 3 lat. W tym roku staramy się o certyfikat Wojewódzki.

Wiemy, że edukacja zdrowotna jest prawem każdego człowieka. A zdrowie człowieka jest wartością, dzięki niemu możemy realizować swoje marzenia, plany, aspiracje, rozwijać się, zmieniać środowisko, tworzyć dobra kulturalne i materialne. Zdrowie wpływa na pozytywne osiągnięcia dzieci i młodzieży. Jednym z wielu zadań szkoły jest wielorako rozumiana promocja zdrowia. Nasza szkoła od wielu lat podejmuje zadania, mające na celu upowszechnianie zdrowego stylu życia. Działania te dały nam podstawę do włączenia się w realizację europejskiego programu „Szkoły Promującej Zdrowie”.

W Szkole Promującej Zdrowie wszyscy pracownicy, uczniowie i rodzice podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się żyć zdrowiej i tworzyć wokół siebie zdrowe środowisko, zachęcają inne osoby do włączania się w realizację działań promujących zdrowy styl życia.

Szkoła promująca zdrowie - to szkoła, która tworzy warunki i podejmuje działania sprzyjające dobremu samopoczuciu, prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu społeczności szkolnej oraz podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz propagowania zdrowia.

W ramach realizacji projektu został powołany zespół do spraw promocji zdrowia, który czuwa nad jego realizacją, a wszystkie działania związane z promocją zdrowia zostały ujęte w Szkolnym programie profilaktyki.

 

Przez ostatnie trzy lata naszymi celami priorytetowymi były:

 • promowanie zdrowego stylu życia poprzez wdrażanie nawyków zdrowego odżywiania wśród dzieci, skutki złego odżywiania,
 • promocja zdrowego stylu życia poprzez aktywność ruchową oraz tworzenie bezpiecznych warunków nauki i pracy,
 • substancje zagrażające naszemu życiu i zdrowiu, niebezpieczeństwa jakie niosą za sobą po ich spożyciu.

Realizacja programu w minionych latach :

 

- uczniowie każdego dnia na długiej przerwie wraz z nauczycielami spożywali wspólne II śniadanie, 

- szkoła korzysta z programu ,, Owoce i warzywa w szkole” oraz,, Mleko w szkole”,

- w każdy czwartek organizowany był dzień bez słodyczy,

- prowadzono wiele pogadanek na zajęciach wf-u na temat tego jak ważny jest ruch w życiu człowieka,

- ogranizacja śniadania na trawie, impreza miała na celu zintegrowanie całej społeczności lokalnej i całej społeczności szkolnej, uczestnicy brali udział w zadaniach propagujących zdrowy styl życia,

- odbył się również dzień pod hasłem ,, śniadanie daje moc” uczniowie uczestniczyli w zajęciach teoretycznych podczas których zobaczyli jak ważne jest zdrowe śniadanie, w jaki sposób możemy je przygotowywać. Uczniowie brali udział w quizie dotyczącym zdrowia,

- odbyło się wiele ciekawych konkursów, w których uczniowie mogli się wykazać artystycznie, zintegrować z grupą, a także współpracować z innymi , także ze swoimi rodzinami, odbył się konkurs „ w mojej rodzinie jest moda  na ruch „, który cieszył się wielkim zainteresowaniem wśród uczniów i ich rodzin, całoroczny konkurs na najbardziej aktywną klasę,

 

- na korytarzach szkoły umieszczono dystrybutory z wodą do picia,

- dokonano również kontroli bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkoły, na podstawie tego stwierdza się, że:

 • zamontowano nowe poręcze,
 • wymieniono oświetlenie, wymieniono lampy oświetlenie w każdej klasie, położono nowa kostkę na schodach,
 • wykonano remont sali gimnastycznej i wymieniono sprzęt,

     - uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z różnymi specjalistami w różnych dziedzinach np. dietetyk , instruktor fitness,   policjant, pracownik Poradni Psychologiczno Pedagogicznej itd.,

- uczniowie zdobyli wiedzę dotyczącą zagrożeń jakie niesie za sobą spożywanie substancji psychoaktywnych, dowiedzieli się jak udzielać pierwszej pomocy,

-wszelkie przedsięwzięcia dotyczące zdrowego stylu były dokumentowane w postaci ciekawych materiałów na gazetki ścienne, zdjęć do kroniki szkolnej, prezentacji multimedialnych, prac plastycznych z różnych konkursów,

- w  związku z realizacją programu Szkoła Promująca Zdrowie w roku szkolnym 2019/2020 został ogłoszony  wsród nauczycieli naszej szkoły  konkurs na logo Szkoły Promującej Zdrowie.

 

Realizacja programu Szkoły Promującej Zdrowie przebiegała w następujących etapach:

 

 1. Zapoznanie społeczności szkolnej z ideą Szkoły Promującej Zdrowie.
 2. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do programu Szkoła Promująca Zdrowie.
 3. Wybór zespołu koordynującego ds. Szkoły Promującej Zdrowie.
 4. Diagnoza, zapoznanie z problemem największej liczby osób.
 5. Wybór celów priorytetowych.
 6. Podejmowanie działań na rzecz promocji zdrowia wg wybranych i zatwierdzonych celów.
 7. Monitorowanie realizacji programu poprzez spotkania, konsultacje, sondaże, rozmowy, ankiety przeprowadzane wśród uczniów, pracowników szkoły, rodziców.
 8. Ewaluacja podjętych działań na podstawie:
 • rozmów, wywiadów w środowisku lokalnym,
 • ankiet,
 • udziału młodzieży w konkursach i zawodach szkolnych oraz międzyszkolnych,
 • udziału społeczności szkolnej w uroczystościach i imprezach szkolnych oraz lokalnych.
 1. Sporządzenie sprawozdania z działalności szkoły ubiegającej się o Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promujące Zdrowie.

 

Wszystkie podejmowane działania są systematycznie monitorowane przez dyrekcję szkoły oraz przez Zespół do Spraw Promocji Zdrowia.

Wszelkie przedsięwzięcia dotyczące zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia są udokumentowane w postaci:

 • protokołów rad pedagogicznych,
 • dokumentacji wychowawców klas ( zapisy w dziennikach lekcyjnych),
 • dokumentacji pielęgniarki szkolnej,
 • sprawozdań po każdym semestrze,
 • materiałów na gazetki ścienne, zdjęć, sprawozdań.

 

NASZE CELE na kolejne lata:

 • utrzymanie dobrych relacji w codziennym życiu szkoły pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami,
 • promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia,
 • dbanie o dobre relacje międzyludzkie w naszej szkole.
 •  

Sprawozdanie z podjętych działań w ramach programu

„ Szkoła promująca zdrowie”

w roku szkolnym 2019/2020 r.


 

 

 1. CEL:

 

Zwiększenie świadomości uczniów o szkodliwości substancji psychoaktywnych dla zdrowia

oraz wyposażenie w umiejętności osobiste chroniące przed zachowaniami niebezpiecznymi.

 

 

 1. KRYTERIUM SUKCESU:

 

Ponad 30% uczniów zwiększyło swoją wiedzę na temat niebezpieczeństw związanych z uzależnieniami.

III. Sposób sprawdzenia , czy osiągnięto cel ( sukces) :

 1. Co wskaże , że osiągnięto cel ?

 

 • Deklaracja uczniów w badaniu ankietowym.

 

 1. Jak sprawdzimy , że osiągnięto cel ?

 

 • Poprzez badanie ankietowe uczniów oraz obserwację i notatki nauczycieli i wychowawców.
 1. Kto i kiedy sprawdzi , czy osiągnięto cel?

 

 • Wychowawcy wraz z koordynatorami programu w terminie VI – IX 2020r.

 

 

 1. Zadania :
 • Zapoznanie społeczności szkolnej z planem pracy na rok szkolny 2019/2020
 • Kształtowanie prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożenia
 • Zapoznanie ze skutkami zażywania substancji psychoaktywnych

 

        WSTĘP

 

     Zdrowie jest wartością nadrzędną w życiu każdego człowieka. Ludzie najczęściej zaczynają je doceniać w momencie kiedy pojawia się poważna choroba, kalectwo czy inne ograniczenie związane ze zdrowiem. Wtedy często jest już za późno na pomoc. Niezmiernie ważna jest profilaktyka i kształtowanie prawidłowych, prozdrowotnych postaw wśród ludzi od najmłodszych lat. Stałe podnoszenie świadomości odpowiedzialności za swoje zdrowie to jeden z priorytetów jakie stawia program Szkół Promujących Zdrowie. Sieć zrzeszająca szkoły, które realizują program promocji zdrowia umożliwia sformalizowanie działań w tym zakresie, oferuje niezbędne narzędzia i wsparcie w planowaniu i realizacji działań.

 

 

Uzyskanie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie może przynieść następujące korzyści:

 • zwiększenie prestiżu naszej szkoły;
 • daje satysfakcję dla całej społeczności szkolnej oraz motywację do działania;
 • wymianę doświadczeń i współpracę między szkołami i instytucjami;
 • upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie w Polsce.

 

Adresaci programu:

Koordynator z członkami zespołu SPZ, nauczyciele, cała społeczność szkoły.

Czas realizacji:

Rok szkolny 2019 /2020

 

     Po podsumowaniu  dotychczasowych działań w ramach promocji zdrowia stwierdziliśmy, że będziemy kontynuować  zachowania prozdrowotne naszej społeczności szkolnej. Na podstawie  obserwacji i diagnozy (ankiety skierowane do uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i rodziców), stwierdzono, że tematem przewodnim będą substancje psychoaktywne.

     W oparciu o określone standardy dla Szkół Promujących Zdrowie oraz wszystkie działania podejmowane w szkole w zakresie promocji zdrowia zostały opracowane cele:

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie,
 • propagowanie zdrowego stylu życia bez nałogów
 • zachęcanie do podejmowania odpowiedzialnych wyborów dotyczących zdrowia i życia,
 • wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, konieczne do podejmowania decyzji prozdrowotnych,
 • stwarzanie warunków sprzyjających dobremu samopoczuciu w szkole,
 • włączenie do podejmowanych działań jak największej liczby osób społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców.

 

              W ramach realizacji projektu został powołany zespół do spraw promocji zdrowia, który czuwał nad jego realizacją, a wszystkie działania związane z promocją zdrowia zostały ujęte w Szkolnym Programie Profilaktyki. W celu rozpowszechnienia projektu zachęcamy nauczycieli, uczniów, pracowników szkoły oraz rodziców do aktywnego włączenia się w jego realizację, pomoc w przeprowadzaniu różnorodnych pomysłów i działań tak, aby program promocji zdrowia stał się wspólnym przedsięwzięciem.

 DATA NAZWA DZIAŁANIA KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA /OPIS DZIAŁANIA (CELE)OSOBY UCZESTNICZĄCE
W DZIAŁANIU
UWAGI, WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z EWALUACJI DZIAŁANIA
LiczbanauczycieliLiczba uczniówInneosoby 

Cały rok szkolny 2019/2020

Zajęcia profilaktyczne z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

 

 

 

Zajęcia miały na celu podniesienia świadomości  uczniów oraz ukazanie im jakie są skutki i konsekwencje po zażywaniu środków psychoaktywnych.

2

Uczniowie klas IV- VIII

 

Koordynatorzy zespołu SPZ

Uczniowie zostali zapoznani z tematyką  zajęć, mieli również możliwość rozmów indywidualnych z prowadzącymi. Zaobserwowano dużą ciekawość i zainteresowanie tematyką wśród uczniów, dzieli się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Chętnie prowadzili rozmowy z prowadzącymi.

XI-XII

Ogłoszenie konkursu wśród nauczycieli SP 1 w Brzezinach na logo SPZ.

Zachęcenie nauczycieli do współpracy, ukazanie pomysłowości i kreatywności nauczycieli.

 

Rada Pedagogiczna SP 1 oraz Dyrekcja.

-

-

Nauczyciele byli zmotywowani do

działania, zaangażowali się w wykonywanie zadania. Powstały bardzo ciekawe i pomysłowe loga.

Cały rok szkolny 2019/2020

Warsztaty profilaktyczne organizowane przez instytucje zewnętrzne, współpracujące ze szkoła  np. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna.

W ramach profilaktyki we współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w klasach starszych, zostały zorganizowane następujące warsztaty:

- „ Szkodliwość spożywania napojów alkoholowych”,

- „ Debata o uzależnieniach”,

- „ Uzależnienia- objawy i konsekwencje”

Koordynatorzy zespołu SPZ, wychowawcy klas.

 

Klasy

IV-VIII

Pracownik Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

 

Realizowanie programów profilaktycznych, diagnozowanie uczniów w celu planowania działań wychowawczych, profilaktycznych i terapeutycznych. Uświadamianie dzieci o szkodliwości i zagrożeniach jakie niosą za sobą substancje psychoaktywne.

 

Cały rok szkolny 2019/2020

Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Brzezinach.

 

W trakcie Rady Pedagogicznej nauczyciele zostali przeszkoleni i uświadomieni o zagrożeniach jakie niosą za sobą środki odurzające, jak zachować się w sytuacji zagrożenia, jak udzielić pomocy.

Zajęcia odbyły się również w klasach IV – VIII, miały one na celu podniesienie świadomości u uczniów o konsekwencjach jakie niosą za sobą  substancje psychoaktywne. Oraz zostały przeprowadzone warsztaty dla klas VIII – „ Odpowiedzialność karna dla nastolatka”.

 

 

 

 

 

 

 

Rada Pedagogiczna SP 1

 

 

Uczniowie klas IV - VIII

 

 

 

Policjant z Komendy Powiatowej w Brzezinach.

Koordynatorzy zespołu SPZ

Nauczyciele mieli możliwość obejrzenia przeróżnych substancji odurzających oraz np. rzeczy do ich przechowywania. Policjant wyczerpująco opowiedział jakie skutki i zachowania wywołują dane substancje. Powiedział również  jak zachować się, gdy zauważymy u kogoś, że jest pod wpływem. Przeprowadzone warsztaty uświadomiły dzieciom jakie zagrożenia i co niesie za sobą zażywanie substancji psychoaktywnych. Uczniowie byli bardzo zaciekawieni tematyką, ponieważ było wiele przykładów i filmików, które ukazywały zachowania i skutki jakie powstały w wyniku brania różnych substancji. Chętnie uczestniczyli w rozmowie i odpowiadali na pytania, oraz dowiedzieli się z jakimi konsekwencjami wiąże się zażywanie i posiadanie substancji psychoaktywnych.

Spotkanie z rodzicami nie odbyło się ze względu na pandemię.

XII- I

Ogłoszenie konkursu na grę planszową lub filmik krótkometrażowy pod hasłem „ Twój wybór – Twoje życie”,

Konkurs miał na celu ukazania kreatywności i pomysłowości uczniów oraz przedstawienia ich punktu widzenia  i sposobu  postrzegania substancji psychoaktywnych i uzależnień.

 

Koordynatorzy zespołu SPZ, wychowawcy.

 

 

Uczniowie klas IV - VIII

 

 

Wyznaczone jury.

 

 

Wskazano dzieciom ciekawą formę spędzania czasu wolnego, integracja klasy, ukazanie pomysłowości oraz kreatywności uczniów. Powstało wiele ciekawych filmików, które miały być przedstawione na warsztatach z rodzicami.

II

Projekcja filmu pod tytułem „ Nie zamykaj oczu… piłem i brałem” połączona z kursem pierwszej pomocy.

Celem obejrzenia filmu pt. „ Nie zamykaj oczu… piłem i brałem” było ukazanie dzieciom, że każdy z nas może znaleźć się w takiej sytuacji. W filmie przedstawiona  została prawdziwa historia młodego, inteligentnego i bystrego chłopaka, który przez brawurę w wieku trzynastu lat zasmakował alkoholu i narkotyków. Bohater opowiadał o początkach i konsekwencjach uzależnienia.

Po projekcji filmu odbyła się krótka prelekcja dotycząca udzielania pierwszej pomocy osobom po zażyciu środków odurzających.

 

Koordynatorzy, wychowawcy klas.

Pedagog i Psycholog szkolny.

 

Uczniowie klas IV-VII

-

Uczniowie mogli zaobserwować, że  każdy z nich może znaleźć się w takiej sytuacji. Mogli również zastanowić się nad swoim życiem i postawić się w danej sytuacji.

Podczas prelekcji uczniowie zostali uświadomieni w jaki sposób mogą pomóc osobie po zażyciu substancji oraz osobie borykającej się z problem, a także do kogo mogą się zwrócić o pomoc.

III

Prelegent zewnętrzny.

Spotkanie nie odbyło się ze względu na pandemię.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

Ogłoszenie konkursu dla klas IV –VIII na ulotkę, a dla klas I – III na plakat pod hasłem „ Stop nałogom”

Konkurs nie odbył się  ze względu na pandemię.

 

 

 

 

 

 

 

 

V -VI

Happening pod hasłem „ Stop nałogom ”

 

 

Happening nie odbył się ze względu na pandemię.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie nauczania zdalnego związanego z rozprzestrzeniającym się wirusem COVID19, staraliśmy się z nauczycielami wprowadzać w trakcie zajęć on - line zadania dotyczące projektu Szkoły Promującej Zdrowie. Nie tyczyły się one założonej tematyki w tym roku szkolnym, ale organizowaliśmy np. „Dzień ze zdrowym śniadaniem” oraz „Akademię zdrowego ucznia”. Rozpoczynaliśmy lekcje on- line od wspólnego, zdrowego śniadania oraz dzieci przygotowywały zdrowe obiady wspólnie z rodziną. Nauczyciele wf-u nagrywali różne filmiki, w których zachęcali do wspólnych ćwiczeń i aktywnego spędzania wolnego czasu. Filmiki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczniów. W czasie pandemii Pedagog i Psycholog szkolny prowadziły rozmowy indywidualne zarówno z uczniami, jak i rodzicami, którzy potrzebowali pomocy i porady przez zaistniałą sytuację.