Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Sprawozdanie z realizacji planu programu Szkoły promującej zdrowie na rok szkolny 2019/2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

PROGRAMUSZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE


 

Nazwa szkoły:                                                Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

Adres:                                                             95-060 Brzeziny, ul. Moniuszki 21

Numer telefonu:                                            46-875-21-50

Adres e-mail                                             sp1brzeziny@gazeta.pl

Dyrektor Szkoły:                                           Zbigniew Zieliński

Koordynator Szkolny:                                   Karolina Włodarkiewicz

 

 1. Charakterystyka szkoły i programu, jego cele i kierunki realizacji.

        Szkoła Podstawowa nr 1 im Kazimierza Wielkiego w Brzezinach należy do Sieci Szkół Promujących Zdrowie od 3 lat. W tym roku staramy się o certyfikat Wojewódzki.

Wiemy, że edukacja zdrowotna jest prawem każdego człowieka. A zdrowie człowieka jest wartością, dzięki niemu możemy realizować swoje marzenia, plany, aspiracje, rozwijać się, zmieniać środowisko, tworzyć dobra kulturalne i materialne. Zdrowie wpływa na pozytywne osiągnięcia dzieci i młodzieży. Jednym z wielu zadań szkoły jest wielorako rozumiana promocja zdrowia. Nasza szkoła od wielu lat podejmuje zadania, mające na celu upowszechnianie zdrowego stylu życia. Działania te dały nam podstawę do włączenia się w realizację europejskiego programu „Szkoły Promującej Zdrowie”.

W Szkole Promującej Zdrowie wszyscy pracownicy, uczniowie i rodzice podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się żyć zdrowiej i tworzyć wokół siebie zdrowe środowisko, zachęcają inne osoby do włączania się w realizację działań promujących zdrowy styl życia.

Szkoła promująca zdrowie - to szkoła, która tworzy warunki i podejmuje działania sprzyjające dobremu samopoczuciu, prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu społeczności szkolnej oraz podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz propagowania zdrowia.

W ramach realizacji projektu został powołany zespół do spraw promocji zdrowia, który czuwa nad jego realizacją, a wszystkie działania związane z promocją zdrowia zostały ujęte w Szkolnym programie profilaktyki.

 

Przez ostatnie trzy lata naszymi celami priorytetowymi były:

 • promowanie zdrowego stylu życia poprzez wdrażanie nawyków zdrowego odżywiania wśród dzieci, skutki złego odżywiania,
 • promocja zdrowego stylu życia poprzez aktywność ruchową oraz tworzenie bezpiecznych warunków nauki i pracy,
 • substancje zagrażające naszemu życiu i zdrowiu, niebezpieczeństwa jakie niosą za sobą po ich spożyciu.

Realizacja programu w minionych latach :

 

- uczniowie każdego dnia na długiej przerwie wraz z nauczycielami spożywali wspólne II śniadanie, 

- szkoła korzysta z programu ,, Owoce i warzywa w szkole” oraz,, Mleko w szkole”,

- w każdy czwartek organizowany był dzień bez słodyczy,

- prowadzono wiele pogadanek na zajęciach wf-u na temat tego jak ważny jest ruch w życiu człowieka,

- ogranizacja śniadania na trawie, impreza miała na celu zintegrowanie całej społeczności lokalnej i całej społeczności szkolnej, uczestnicy brali udział w zadaniach propagujących zdrowy styl życia,

- odbył się również dzień pod hasłem ,, śniadanie daje moc” uczniowie uczestniczyli w zajęciach teoretycznych podczas których zobaczyli jak ważne jest zdrowe śniadanie, w jaki sposób możemy je przygotowywać. Uczniowie brali udział w quizie dotyczącym zdrowia,

- odbyło się wiele ciekawych konkursów, w których uczniowie mogli się wykazać artystycznie, zintegrować z grupą, a także współpracować z innymi , także ze swoimi rodzinami, odbył się konkurs „ w mojej rodzinie jest moda  na ruch „, który cieszył się wielkim zainteresowaniem wśród uczniów i ich rodzin, całoroczny konkurs na najbardziej aktywną klasę,

 

- na korytarzach szkoły umieszczono dystrybutory z wodą do picia,

- dokonano również kontroli bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkoły, na podstawie tego stwierdza się, że:

 • zamontowano nowe poręcze,
 • wymieniono oświetlenie, wymieniono lampy oświetlenie w każdej klasie, położono nowa kostkę na schodach,
 • wykonano remont sali gimnastycznej i wymieniono sprzęt,

     - uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z różnymi specjalistami w różnych dziedzinach np. dietetyk , instruktor fitness,   policjant, pracownik Poradni Psychologiczno Pedagogicznej itd.,

- uczniowie zdobyli wiedzę dotyczącą zagrożeń jakie niesie za sobą spożywanie substancji psychoaktywnych, dowiedzieli się jak udzielać pierwszej pomocy,

-wszelkie przedsięwzięcia dotyczące zdrowego stylu były dokumentowane w postaci ciekawych materiałów na gazetki ścienne, zdjęć do kroniki szkolnej, prezentacji multimedialnych, prac plastycznych z różnych konkursów,

- w  związku z realizacją programu Szkoła Promująca Zdrowie w roku szkolnym 2019/2020 został ogłoszony  wsród nauczycieli naszej szkoły  konkurs na logo Szkoły Promującej Zdrowie.

 

Realizacja programu Szkoły Promującej Zdrowie przebiegała w następujących etapach:

 

 1. Zapoznanie społeczności szkolnej z ideą Szkoły Promującej Zdrowie.
 2. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do programu Szkoła Promująca Zdrowie.
 3. Wybór zespołu koordynującego ds. Szkoły Promującej Zdrowie.
 4. Diagnoza, zapoznanie z problemem największej liczby osób.
 5. Wybór celów priorytetowych.
 6. Podejmowanie działań na rzecz promocji zdrowia wg wybranych i zatwierdzonych celów.
 7. Monitorowanie realizacji programu poprzez spotkania, konsultacje, sondaże, rozmowy, ankiety przeprowadzane wśród uczniów, pracowników szkoły, rodziców.
 8. Ewaluacja podjętych działań na podstawie:
 • rozmów, wywiadów w środowisku lokalnym,
 • ankiet,
 • udziału młodzieży w konkursach i zawodach szkolnych oraz międzyszkolnych,
 • udziału społeczności szkolnej w uroczystościach i imprezach szkolnych oraz lokalnych.
 1. Sporządzenie sprawozdania z działalności szkoły ubiegającej się o Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promujące Zdrowie.

 

Wszystkie podejmowane działania są systematycznie monitorowane przez dyrekcję szkoły oraz przez Zespół do Spraw Promocji Zdrowia.

Wszelkie przedsięwzięcia dotyczące zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia są udokumentowane w postaci:

 • protokołów rad pedagogicznych,
 • dokumentacji wychowawców klas ( zapisy w dziennikach lekcyjnych),
 • dokumentacji pielęgniarki szkolnej,
 • sprawozdań po każdym semestrze,
 • materiałów na gazetki ścienne, zdjęć, sprawozdań.

 

NASZE CELE na kolejne lata:

 • utrzymanie dobrych relacji w codziennym życiu szkoły pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami,
 • promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia,
 • dbanie o dobre relacje międzyludzkie w naszej szkole.
 •  

Sprawozdanie z podjętych działań w ramach programu

„ Szkoła promująca zdrowie”

w roku szkolnym 2019/2020 r.


 

 

 1. CEL:

 

Zwiększenie świadomości uczniów o szkodliwości substancji psychoaktywnych dla zdrowia

oraz wyposażenie w umiejętności osobiste chroniące przed zachowaniami niebezpiecznymi.

 

 

 1. KRYTERIUM SUKCESU:

 

Ponad 30% uczniów zwiększyło swoją wiedzę na temat niebezpieczeństw związanych z uzależnieniami.

III. Sposób sprawdzenia , czy osiągnięto cel ( sukces) :

 1. Co wskaże , że osiągnięto cel ?

 

 • Deklaracja uczniów w badaniu ankietowym.

 

 1. Jak sprawdzimy , że osiągnięto cel ?

 

 • Poprzez badanie ankietowe uczniów oraz obserwację i notatki nauczycieli i wychowawców.
 1. Kto i kiedy sprawdzi , czy osiągnięto cel?

 

 • Wychowawcy wraz z koordynatorami programu w terminie VI – IX 2020r.

 

 

 1. Zadania :
 • Zapoznanie społeczności szkolnej z planem pracy na rok szkolny 2019/2020
 • Kształtowanie prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożenia
 • Zapoznanie ze skutkami zażywania substancji psychoaktywnych

 

        WSTĘP

 

     Zdrowie jest wartością nadrzędną w życiu każdego człowieka. Ludzie najczęściej zaczynają je doceniać w momencie kiedy pojawia się poważna choroba, kalectwo czy inne ograniczenie związane ze zdrowiem. Wtedy często jest już za późno na pomoc. Niezmiernie ważna jest profilaktyka i kształtowanie prawidłowych, prozdrowotnych postaw wśród ludzi od najmłodszych lat. Stałe podnoszenie świadomości odpowiedzialności za swoje zdrowie to jeden z priorytetów jakie stawia program Szkół Promujących Zdrowie. Sieć zrzeszająca szkoły, które realizują program promocji zdrowia umożliwia sformalizowanie działań w tym zakresie, oferuje niezbędne narzędzia i wsparcie w planowaniu i realizacji działań.

 

 

Uzyskanie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie może przynieść następujące korzyści:

 • zwiększenie prestiżu naszej szkoły;
 • daje satysfakcję dla całej społeczności szkolnej oraz motywację do działania;
 • wymianę doświadczeń i współpracę między szkołami i instytucjami;
 • upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie w Polsce.

 

Adresaci programu:

Koordynator z członkami zespołu SPZ, nauczyciele, cała społeczność szkoły.

Czas realizacji:

Rok szkolny 2019 /2020

 

     Po podsumowaniu  dotychczasowych działań w ramach promocji zdrowia stwierdziliśmy, że będziemy kontynuować  zachowania prozdrowotne naszej społeczności szkolnej. Na podstawie  obserwacji i diagnozy (ankiety skierowane do uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i rodziców), stwierdzono, że tematem przewodnim będą substancje psychoaktywne.

     W oparciu o określone standardy dla Szkół Promujących Zdrowie oraz wszystkie działania podejmowane w szkole w zakresie promocji zdrowia zostały opracowane cele:

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie,
 • propagowanie zdrowego stylu życia bez nałogów
 • zachęcanie do podejmowania odpowiedzialnych wyborów dotyczących zdrowia i życia,
 • wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, konieczne do podejmowania decyzji prozdrowotnych,
 • stwarzanie warunków sprzyjających dobremu samopoczuciu w szkole,
 • włączenie do podejmowanych działań jak największej liczby osób społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców.

 

              W ramach realizacji projektu został powołany zespół do spraw promocji zdrowia, który czuwał nad jego realizacją, a wszystkie działania związane z promocją zdrowia zostały ujęte w Szkolnym Programie Profilaktyki. W celu rozpowszechnienia projektu zachęcamy nauczycieli, uczniów, pracowników szkoły oraz rodziców do aktywnego włączenia się w jego realizację, pomoc w przeprowadzaniu różnorodnych pomysłów i działań tak, aby program promocji zdrowia stał się wspólnym przedsięwzięciem.

 DATA NAZWA DZIAŁANIA KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA /OPIS DZIAŁANIA (CELE)OSOBY UCZESTNICZĄCE
W DZIAŁANIU
UWAGI, WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z EWALUACJI DZIAŁANIA
LiczbanauczycieliLiczba uczniówInneosoby 

Cały rok szkolny 2019/2020

Zajęcia profilaktyczne z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

 

 

 

Zajęcia miały na celu podniesienia świadomości  uczniów oraz ukazanie im jakie są skutki i konsekwencje po zażywaniu środków psychoaktywnych.

2

Uczniowie klas IV- VIII

 

Koordynatorzy zespołu SPZ

Uczniowie zostali zapoznani z tematyką  zajęć, mieli również możliwość rozmów indywidualnych z prowadzącymi. Zaobserwowano dużą ciekawość i zainteresowanie tematyką wśród uczniów, dzieli się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Chętnie prowadzili rozmowy z prowadzącymi.

XI-XII

Ogłoszenie konkursu wśród nauczycieli SP 1 w Brzezinach na logo SPZ.

Zachęcenie nauczycieli do współpracy, ukazanie pomysłowości i kreatywności nauczycieli.

 

Rada Pedagogiczna SP 1 oraz Dyrekcja.

-

-

Nauczyciele byli zmotywowani do

działania, zaangażowali się w wykonywanie zadania. Powstały bardzo ciekawe i pomysłowe loga.

Cały rok szkolny 2019/2020

Warsztaty profilaktyczne organizowane przez instytucje zewnętrzne, współpracujące ze szkoła  np. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna.

W ramach profilaktyki we współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w klasach starszych, zostały zorganizowane następujące warsztaty:

- „ Szkodliwość spożywania napojów alkoholowych”,

- „ Debata o uzależnieniach”,

- „ Uzależnienia- objawy i konsekwencje”

Koordynatorzy zespołu SPZ, wychowawcy klas.

 

Klasy

IV-VIII

Pracownik Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

 

Realizowanie programów profilaktycznych, diagnozowanie uczniów w celu planowania działań wychowawczych, profilaktycznych i terapeutycznych. Uświadamianie dzieci o szkodliwości i zagrożeniach jakie niosą za sobą substancje psychoaktywne.

 

Cały rok szkolny 2019/2020

Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Brzezinach.

 

W trakcie Rady Pedagogicznej nauczyciele zostali przeszkoleni i uświadomieni o zagrożeniach jakie niosą za sobą środki odurzające, jak zachować się w sytuacji zagrożenia, jak udzielić pomocy.

Zajęcia odbyły się również w klasach IV – VIII, miały one na celu podniesienie świadomości u uczniów o konsekwencjach jakie niosą za sobą  substancje psychoaktywne. Oraz zostały przeprowadzone warsztaty dla klas VIII – „ Odpowiedzialność karna dla nastolatka”.

 

 

 

 

 

 

 

Rada Pedagogiczna SP 1

 

 

Uczniowie klas IV - VIII

 

 

 

Policjant z Komendy Powiatowej w Brzezinach.

Koordynatorzy zespołu SPZ

Nauczyciele mieli możliwość obejrzenia przeróżnych substancji odurzających oraz np. rzeczy do ich przechowywania. Policjant wyczerpująco opowiedział jakie skutki i zachowania wywołują dane substancje. Powiedział również  jak zachować się, gdy zauważymy u kogoś, że jest pod wpływem. Przeprowadzone warsztaty uświadomiły dzieciom jakie zagrożenia i co niesie za sobą zażywanie substancji psychoaktywnych. Uczniowie byli bardzo zaciekawieni tematyką, ponieważ było wiele przykładów i filmików, które ukazywały zachowania i skutki jakie powstały w wyniku brania różnych substancji. Chętnie uczestniczyli w rozmowie i odpowiadali na pytania, oraz dowiedzieli się z jakimi konsekwencjami wiąże się zażywanie i posiadanie substancji psychoaktywnych.

Spotkanie z rodzicami nie odbyło się ze względu na pandemię.

XII- I

Ogłoszenie konkursu na grę planszową lub filmik krótkometrażowy pod hasłem „ Twój wybór – Twoje życie”,

Konkurs miał na celu ukazania kreatywności i pomysłowości uczniów oraz przedstawienia ich punktu widzenia  i sposobu  postrzegania substancji psychoaktywnych i uzależnień.

 

Koordynatorzy zespołu SPZ, wychowawcy.

 

 

Uczniowie klas IV - VIII

 

 

Wyznaczone jury.

 

 

Wskazano dzieciom ciekawą formę spędzania czasu wolnego, integracja klasy, ukazanie pomysłowości oraz kreatywności uczniów. Powstało wiele ciekawych filmików, które miały być przedstawione na warsztatach z rodzicami.

II

Projekcja filmu pod tytułem „ Nie zamykaj oczu… piłem i brałem” połączona z kursem pierwszej pomocy.

Celem obejrzenia filmu pt. „ Nie zamykaj oczu… piłem i brałem” było ukazanie dzieciom, że każdy z nas może znaleźć się w takiej sytuacji. W filmie przedstawiona  została prawdziwa historia młodego, inteligentnego i bystrego chłopaka, który przez brawurę w wieku trzynastu lat zasmakował alkoholu i narkotyków. Bohater opowiadał o początkach i konsekwencjach uzależnienia.

Po projekcji filmu odbyła się krótka prelekcja dotycząca udzielania pierwszej pomocy osobom po zażyciu środków odurzających.

 

Koordynatorzy, wychowawcy klas.

Pedagog i Psycholog szkolny.

 

Uczniowie klas IV-VII

-

Uczniowie mogli zaobserwować, że  każdy z nich może znaleźć się w takiej sytuacji. Mogli również zastanowić się nad swoim życiem i postawić się w danej sytuacji.

Podczas prelekcji uczniowie zostali uświadomieni w jaki sposób mogą pomóc osobie po zażyciu substancji oraz osobie borykającej się z problem, a także do kogo mogą się zwrócić o pomoc.

III

Prelegent zewnętrzny.

Spotkanie nie odbyło się ze względu na pandemię.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

Ogłoszenie konkursu dla klas IV –VIII na ulotkę, a dla klas I – III na plakat pod hasłem „ Stop nałogom”

Konkurs nie odbył się  ze względu na pandemię.

 

 

 

 

 

 

 

 

V -VI

Happening pod hasłem „ Stop nałogom ”

 

 

Happening nie odbył się ze względu na pandemię.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie nauczania zdalnego związanego z rozprzestrzeniającym się wirusem COVID19, staraliśmy się z nauczycielami wprowadzać w trakcie zajęć on - line zadania dotyczące projektu Szkoły Promującej Zdrowie. Nie tyczyły się one założonej tematyki w tym roku szkolnym, ale organizowaliśmy np. „Dzień ze zdrowym śniadaniem” oraz „Akademię zdrowego ucznia”. Rozpoczynaliśmy lekcje on- line od wspólnego, zdrowego śniadania oraz dzieci przygotowywały zdrowe obiady wspólnie z rodziną. Nauczyciele wf-u nagrywali różne filmiki, w których zachęcali do wspólnych ćwiczeń i aktywnego spędzania wolnego czasu. Filmiki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczniów. W czasie pandemii Pedagog i Psycholog szkolny prowadziły rozmowy indywidualne zarówno z uczniami, jak i rodzicami, którzy potrzebowali pomocy i porady przez zaistniałą sytuację.